Talk icon

Informacje

26-05-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Ceny skupu zbóż notowały wzrosty w połowie maja

Ceny skupu zbóż

Opublikowany przez MRiRW raport wskazuje, że średnie krajowe ceny skupu zbóż odnotowały wzrosty w tygodniu kończącym się 15-go maja 2022.

Dane raportu MRiRW pokazują, że ceny średnie krajowe dziewięciu raportowanych zbóż wzrosły, jednego spadły i jednego nie zmieniły się w krajowych punktach skupu w połowie maja. Zarówno wzrosty jak i spadki cen średnich zbóż najczęściej kupowanych były niewielkie.

Notowania zbóż z niewielkimi wahaniami

Zarówno wzrosty jak i spadki cen średnich zbóż najczęściej kupowanych były niewielkie. Warto zauważyć, że wszystkie  drożejące w analizowanym tygodniu zboża zaliczały jednocześnie swoje historyczne maksima cen średnich.

Cenę średnią krajową skupu pszenicy konsumpcyjnej ustalono w analizowanym tygodniu na 1713 zł/t, po wzroście o 2,5% (+43 zł/t) w skali tygodnia. W tym samym analogiczna cena pszenicy paszowej (1704 zł/t) nie zmieniła się.

W ujęciu regionalnym średnie ceny skupu zbóż płacone za ziarno konsumpcyjne pszenicy wahały się w zakresie od 1685 zł/t – makroregion Południowy, do 1734 zł/t – makroregion Centralno-Wschodni.

Przypomnijmy, że rynek zbóż znajduje się obecnie w kryzysie przez topniejące w szybkim tempie zapasy.

Ceny skupu zbóż

Ceny skupu zbóż na krajowych rynkach

Rozpiętość cen średnich regionalnych pszenicy paszowej była mniejsza i zawarła się w przedziale od 1632 zł/t (makroregion Centralno-Wschodni) do 1739 zł/t (makroregion Północno-Zachodni).

W raportowanym tygodniu udział zbóż konsumpcyjnych w strukturze zakupów wzrósł do 42,1% (+1% w skali tygodnia), w tym pszenica stanowiła 40,8%. Udział kukurydzy w skupie spadł z 27% do 22% tydzień wcześniej. 

Wzrosła za to cena średnia skupowanej kukurydzy o 1,8% (+27 zł/t) do 1484 zł/t (oznacza to nowy historyczny rekord).

Czytaj też: Ceny zbóż reagują wzrostami na trwający kryzys rynkowy

ewgt.com.pl/fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2022