PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Zboża / Rynek zbóż w kryzysie! Zapasy topnieją w szybkim tempie

Rynek zbóż w kryzysie! Zapasy topnieją w szybkim tempie

Autor: Świat Rolnika 2022-05-23 17:30:00
Ceny zbóż

Prognozy zbiorów zarówno kukurydzy, jak i pszenicy nie obejmują przewidywanych wielkości konsumpcji. Rynek zbóż cały czas przechodzi kryzys.

Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) obniżyła swoje prognozy dotyczące światowych zbiorów zbóż o 24 mln ton. To o 40 mln ton mniej niż w obecnym sezonie. Prognozy zbiorów zarówno kukurydzy, jak i pszenicy nie obejmują przewidywanych wielkości konsumpcji. Dostawa odbywa się zatem kosztem zapasów. To utrzyma wzrost cen zbóż przez długi czas.

Zła sytuacja na rynku zbóż

Ze względu na znaczne cięcia kukurydzy i pszenicy prognoza całkowitej światowej produkcji zbóż w latach 2022/23 jest aż o 24 miliony ton niższa od kwietniowego raportu IGC. Przy prognozowanym zużyciu obniżonym o tę samą wielkość, globalny szacunek inwentarza jest tylko o 1 milion ton niższy niż wcześniej. Przewiduje się również, że wolumen obrotu zbożem będzie niższy, głównie z powodu gwałtownego spadku kukurydzy, co oznaczałoby drugi z rzędu spadek. Rynek zbóż ucierpi.

Oczekuje się, że zrewidowane w dół zbiory pszenicy, kukurydzy i sorgo ograniczą całkowitą światową produkcję zbóż do 2251 milionów ton w 2022/23: to o 40 milionów ton mniej niż w bieżącym roku gospodarczym 2021/22, mówi IGC. Ponieważ konsumpcja paszy zbożowej jest wyraźnie ograniczana przez bardzo wysokie ceny rynkowe, oczekuje się, że całkowite zużycie zbóż spadnie o 8 mln ton w porównaniu z rokiem poprzednim.

Byłby to pierwszy globalny spadek konsumpcji od 2015/16. Światowe zapasy zboża wynoszące 580 mln ton będą o 5% niższe niż w obecnym sezonie, co jest spowodowane malejącymi zapasami u głównych eksporterów. Oczekuje się, że handel światowy spadnie o 3% do 404 mln ton, głównie ze względu na zmniejszający się eksport kukurydzy i jęczmienia.

Rynek zbóż

Rynek zbóż w coraz gorszej kondycji

Międzynarodowa Rada Zbożowa obniżyła swoją prognozę globalnej produkcji kukurydzy na lata 2022/23 o 13 mln ton do 1184 mln ton. Wynika to m.in. z silnej korekty w dół oczekiwanej nowej uprawy w Stanach Zjednoczonych, największym na świecie producencie kukurydzy.

W swojej miesięcznej aktualizacji IGC obniżyła swoje prognozy dotyczące zbiorów kukurydzy w Stanach Zjednoczonych – gdzie nadmierne opady deszczu i zimna pogoda znacznie spowolniły zasiewy na Środkowym Zachodzie – o 9,3 miliona ton do 367,3 miliona. W ubiegłym roku (2021) rolnicy zebrali 383,9 mln ton. Zła prognoza zbiorów kukurydzy 2022/23 na Ukrainie – czwartym co do wielkości eksporterze zboża na świecie – pozostała niezmieniona i wyniosła 18,6 mln ton. To mniej niż połowa rekordowych zbiorów 42,1 mln ton w kończącym się sezonie. Po rosyjskiej inwazji spodziewano się w tym sezonie gwałtownego spadku areału upraw letnich, takich jak kukurydza i jęczmień na Ukrainie.

W Unii Europejskiej IGC spodziewa się zbiorów kukurydzy w wysokości 70,7 mln ton - po 71,0 mln ton w poprzedniej prognozie i 70,3 mln ton w zeszłym roku. W tym samym czasie europejski rynek zbóż pod względem importu ma spaść z 14 do 10 mln ton.

IGC spodziewa się znacznego wzrostu produkcji kukurydzy – co zrekompensuje wysokie ceny zbóż w USA i na Ukrainie – przede wszystkim w Brazylii, a także w Argentynie. W przypadku Chin analitycy spodziewają się niemal niezmienionej produkcji i malejącego importu.

Rosja z rekordowymi żniwami

IGC obniżyła swoją prognozę globalnej produkcji pszenicy na rok 2022/23 o 11 milionów ton do 769 milionów ton w porównaniu z poprzednimi szacunkami. Przyczyny to znacznie niższa prognoza dla Stanów Zjednoczonych – obecnie 46,8 mln w porównaniu z 49,9 mln w zeszłym miesiącu.

Dodajmy do tego ostry spadek produkcji związany z pogodą (fala upałów) w Indiach, obecnie do 105 mln w porównaniu z wcześniej oczekiwanym rekordowym 111,3 mln ton – i 109,6 mln ton w zeszłym roku. Spodziewany spadek produkcji zmniejsza również indyjskie możliwości eksportowe z pierwotnie oczekiwanych 9,5 mln ton do zaledwie 4,9 mln ton – po 7,9 mln ton w bieżącym roku.

W przypadku Ukrainy analitycy IGC pozostawiają prognozę zbiorów pszenicy na rok 2022/23 na niezmienionym poziomie 19,4 mln ton. To o 13,6 mln ton, czyli o 42% mniej niż przed rokiem.

Dla Rosji, największego światowego eksportera pszenicy, IGC podniosła swoje prognozy zbiorów na 2022/23 z 82,5 mln do 84,7 mln ton. Rosyjscy analitycy postrzegają rosyjskie zbiory jako znacznie większe, wynoszące prawie 90 mln ton. IGC zwiększyła eksport rosyjskiej pszenicy o dobry milion ton do 44,3 miliona ton. To byłby nowy rekord.

Prognozy dotyczące zbiorów pszenicy w Unii Europejskiej – drugim po Rosji co do wielkości eksporterem pszenicy na świecie – wynoszą 134,9 mln ton, co oznacza spadek o 0,6 mln ton (ze względu na warunki pogodowe) w porównaniu z poprzednimi szacunkami. To także o 3,2 mln ton mniej niż 138,1 mln ton w zeszłym roku.

Mimo to IGC eksportuje europejski eksport pszenicy na poziomie 40 mln ton, o 2 mln więcej niż w poprzedniej prognozie i nawet o 6,2 mln więcej niż w bieżącym sezonie. Powinno to być możliwe tylko kosztem zapasów – i na korzyść utrzymujących się wysokich cen pszenicy.

Czytaj również: Analityk: Ceny produktów rolnych w kwietniu ciągle rosły

AgraHeute/fot.pixabay


Media: Eksport zboża z Ukrainy zmalał o 44 procent

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 21:00:00

Susza występuje w całym kraju; najmocniej dotyka zboża jare i ozime

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 16:30:00

Rosjanie ukradli z okupowanych terenów ponad 25 proc. zapasów zboża

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-28 09:24:00

BULT SMOGOWICZE