PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Czym jest System QMP i dlaczego warto z niego korzystać?

Czym jest System QMP i dlaczego warto z niego korzystać?

Autor: Monika Faber 2022-05-07 22:00:00
system QMP

Każdy chce jeść mięso wiadomego pochodzenia i właśnie System QMP (Quality Meat Program) jest systemem, który określa oraz gwarantuje wołowinę najwyższej klasy.

System monitoruje wołowinę na każdym etapie jej produkcji, czyli począwszy od genetyki poprzez żywienie, utrzymanie, aż do transportu bydła oraz postepowania z produktem w ubojni i zakładach rozbioru. Tak pieczołowicie zaprojektowany system wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzisiejszego konsumenta. W skład Systemu QMP wchodzą (dobrowolnie) wytwórcy pasz, producenci bydła mięsnego, przewoźnicy oraz przetwórcy mięsa. Warto jednak zaznaczyć, że wymienieni powyżej muszą często uczestniczyć w różnych kontrolach jakościowych oraz uzyskać certyfikat.

Bydło i pasza najwyższej kategorii pod każdym względem

Istnieje kilka standardów, których wymaga się od ich członków. System QMP ma kilka kategorii standardów. Pierwszą z nich jest samo bydło w zakresie produkcji żywca wołowego:
– bydło musi pochodzić z pieczołowicie wybranych ras, czyli (Limousine, Charolaise, Aberdeen Angus – odmiana czarna i odmiana czerwona, Hereford, Salers, Simental). Może być również te pochodzące z krzyżówek. czyli mieszańce mięsne posiadające materiał ojcowski buhajów ras mięsnych,
– bydło musi żywić się paszami i dodatkami żywieniowymi pochodzącymi wyłącznie od członków Systemu QMP lub od producenta spełniającego standardy systemu,
– zwierzęta należy karmić w sposób prawidłowo zbilansowany,
– istnieje bezapelacyjny zakaz stosowania stymulatorów wzrostu bydła, 
– zakaz dotyczy także trzymania bydła na uwięzi. Musi być także utrzymywane w pełnej czystości.

Drugą kategorią są wszelkie pasze, mieszanki paszowe oraz dodatki paszowe czy pasze, a muszą one być:
– zgodne ze specyfikacją dla bydła, 
– lecznicze produkty muszą pochodzić od członków systemu QMP.

Ponadto zaznacza się, że producenci pasz i dodatków paszowych zobowiązani są do posiadania wiedzy w zakresie składników odżywczych oraz substancji czynnych w swoich produktach. Ważnym aspektem jest również sposób produkcji produktów żywieniowych dla bydła. Producenci paszowi należący do Sytemu muszą dbać o czystość, a ich towary są poddawane monitorowaniu i badaniu we właściwych laboratoriach. Konieczne jest posiadanie również przygotowanego (w formie pisemnej) programu kontroli jakości.

system QMP

System QMP troszczy się też o transport oraz jakość mięsa

Trzecią kategorią jest transport zwierząt, który powinien przebiegać zgodnie ze standardami europejskimi, czyli zarówno załadunek i rozładunek powinien przeprowadzony być w spokojnej atmosferze w sposób minimalizujący ryzyko uszkodzeń ciała zwierzęcia.

Wymagania dotyczą również samej firmy transportowej. ponieważ personel transportowy winien mieć posiadać odpowiednie uprawnienia i licencję, uczestniczyć w wymaganych szkoleniach, a także przestrzegać wysokich standardów systemu. Z kolei pojazdy wykorzystywane do transportu bydła powinny być sprawne z odpowiednią wentylacją oraz regularnie serwisowane, a także dezynfekowane zgodnie z aktualną legislacją.

Ostatnią kategorią jest ubój, który należy wykonać w certyfikowanych zakładach ubojowych z przestrzeganiem wymogów zawartych w przepisach i kodeksach postępowania. Tutaj niezwykle ważne jest jak najlepsze zminimalizowanie stresu u zwierząt.

Zasady QMP to precyzyjny program regulujący każdy kolejny etap produkcji wołowiny, czyli zachowanie wszelkich zasad dotyczących dobrostanu zwierząt, utrzymywanie zwierząt na wolnym wybiegu i zapewnienie opieki weterynaryjnej, dobór najlepszych ras do produkcji mięsa wołowego, identyfikowalność mięsa (na etykiecie pełna nazwa pochodzenia), klasyfikacja i selekcja tusz w zakładach. Minimalna waga tuszy buhajka i wolca 240 kg, jałówki 220 kg. Wiek ubojowy bydła nie mniej niż 12 miesięcy i nie więcej niż 16 miesięcy w przypadku buhajków oraz nie więcej niż 24 miesiące w przypadku jałówek i wolców.

Uzyskany certyfikat jest tymczasowy

Poprzedzony starannymi badaniami certyfikat otrzymuje się na okres 14 miesięcy. Po 14 miesięcy można ubiegać się o odnowienie certyfikatu, ale należy pamiętać, że wtedy również trzeba przejść szereg tych samych badań. Z kolei jego posiadacze są co najmniej raz w roku szczegółowo sprawdzani przez komisje.

Wołowina naznaczona znakiem QMP  wspiera wysokiej jakości polskie rolnictwo. Konsumenci natomiast wydają swoje pieniądze na mięso wołowe o pożądanych parametrach organoleptycznych.

Czytaj też: Produkcja wołowiny u giganta w górę. To mięso zaleje Unię

źródła:cdr.gov.pl/fot.pixabay


Autor: Emilia Gromczak

Rekordowo niska produkcja mleka. Za wszystkim stoi susza i ceny pasz


Autor: Emilia Gromczak

Spółdzielnia Mazowsze zwiększyła zysk ponad dwukrotnie


Autor: Sebastian Wroniewski

Prawidłowe postępowanie z tuszami i mięsem po uboju


BULT SMOGOWICZE