PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Wiceminister Edward Siarka na konferencji służb ochrony przyrody

Wiceminister Edward Siarka na konferencji służb ochrony przyrody

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-05-22 22:00:00
Edward Siarka

Wiceminister Edward Siarka wziął udział w konferencji służb ochrony przyrody, której tematem była ochrona zasobów wodnych w woj. zachodniopomorskim.

Wydarzenie zorganizowano w Orzechowie Morskim we współpracy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych: w Pile, Szczecinie i Szczecinku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Edward Siarka na konferencji

,,Temat małej retencji jest niezwykle ważny. Szczególnie biorąc pod uwagę zaobserwowaną w ostatnim 15-leciu zmienność pogody, która objawia się znaczącym zróżnicowaniem wielkości opadów atmosferycznych oraz temperatur w ciągu roku. Ma to ogromy wpływ na nasze lasy” – mówił wiceminister Edward Siarka.

Rola małej retencji w zrównoważonej gospodarce leśnej, stale umacnia się z uwagi na jej fundamentalne znaczenie dla zachowania terenów leśnych we właściwym stanie. Aktualna pojemność retencyjna Lasów Państwowych to szacunkowo 2,7 mld m3. Prowadzone zabiegi, łączące metody przyrodnicze i techniczne, są przyjazne dla środowiska.  

,,Lasy Państwowe nieustannie podejmują działania na rzecz łagodzenia skutków zjawisk takich jak susze czy powodzie. Obecnie przygotowujemy się do trzeciego etapu realizacji zadań retencyjnych” – zaznaczył wiceminister Edward Siarka.

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego działania retencyjne były i są realizowane w ramach dwóch projektów Małej Retencji Nizinnej. Dzięki nim udało się osiągnąć cele wpływające korzystnie na wzrost zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, zwiększenie bioróżnorodności, poprawę kondycji drzewostanów, a także walorów krajobrazowych.

edward siarka

Czytaj też: Mała retencja – w Nadleśnictwie Zdroje zatrzymają więcej wody

MKiŚ/fot.MKiŚ


Chwile grozy na Podkarpaciu. Wilk grasuje po miasteczku

Autor: Świat Rolnika 2022-06-30 14:00:00

Niedźwiedź niezapowiedzianym gościem na kolacji w Bieszczadach

Autor: Świat Rolnika 2022-06-28 19:30:00

Na Syberii i Dalekim wschodzie lasy palą się w zatrważającym tempie

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-28 13:00:00

BULT SMOGOWICZE