PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Mała retencja wodna staje się coraz bardziej popularna

Mała retencja wodna staje się coraz bardziej popularna

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-05-03 16:00:00
Mała retencja

Mała retencja ma pozytywne skutki społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Istnieją niezwykle proste i intuicyjne sposoby oszczędzania wody w środowisku.

Działalność człowieka, taka jak budowa systemów odwadniających, uszczelnianie powierzchni w wyniku urbanizacji oraz regulacja rzek i zmiany w użytkowaniu gruntów, przyczyniły się do zmiany obiegu wody, co spowodowało zwiększenie częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych, takich jak powodzie i susze. Wydarzenia te są nie tylko szkodliwe dla ludzi, ale negatywnie wpływają również na środowisko naturalne i zwiększają zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych.

Mała retencja w Polsce

Mała retencja staje się coraz bardziej popularna, zwłaszcza w kontekście regionalnej ochrony zasobów wodnych. Istnieją niezwykle proste i intuicyjne sposoby oszczędzania wody w środowisku. Małą retencję stosować mogą wszyscy obywatele, a nie tylko  jednostki samorządu terytorialnego. Nakładając się na większe projekty hydrologiczne w Polsce, małe systemy retencyjne mogą znacząco wpłynąć na bilans wodny całego kraju.

Powierzchnie biologiczne są doskonałym zbiornikiem wodnym ze względu na ich zdolność do gromadzenia wody we własnych strukturach tkankowych. Jedną z powszechnych form jest łąka kwietna, składająca się z mieszanki około dziesięciu gatunków roślin o głębokim systemie korzeniowym i zazębiającym się okresie kwitnienia. Ze względu na bogaty skład roślinny, łąka dobrze rośnie na różnych glebach, zacieniając ją przed słońcem, ograniczając parowanie i działając korzystnie na owady.

mała retencja

Mała retencja korytowa

Mała retencja korytowa zakłada akumulację maksymalnej ilości wody gromadzącej się w różnych ciekach wodnych, zarówno rzekach, jak i kanałach irygacyjnych. Sieć czystych kanałów wodnych nie tylko tworzy duży zbiornik na potrzeby rolnictwa, ale także sprzyja rozwojowi transportu i turystyki. W tym miejscu warto wspomnieć, że należy wybudować zastawki i inne spiętrzenia, aby wzmocnić pozytywny wpływ tego typu retencji.

Retencja wody w miastach to nie tylko wspomniany problem biologiczny. Rośnie  zainteresowanie rolnictwem miejskim. Roślinna produkcja rolna w miastach to obiecujący kierunek rozwoju sektora rolniczego, a także sposób na oszczędzanie wody. Dostarczeniu wody roślinom musi towarzyszyć wstępna i dokładna analiza ich potrzeb oraz aktualnej zasobności gleby w wodę. Nawadnianie musi być precyzyjnie wyważone, aby zapewnić optymalne korzyści z tego zabiegu.

Czytaj też: Mała retencja naturalnie przetestowana przez ulewne opady

cdr.gov.pl/fot.pixabay


Autor: Tomasz Racki

PGNiG: pogodzić cele klimatyczne z bezpieczeństwem energetycznym       


Autor: Kamila Ciężka

Dziś Dzień Żółwia. W Polsce swoje święto ma dziś żółw błotny


Autor: Świat Rolnika

MKiŚ: Program „Leśna szkoła z klimatem” w Goraju


BULT SMOGOWICZE