PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / Ekosystem / Całoroczny odstrzał lisów nie we wszystkich obwodach łowieckich

Całoroczny odstrzał lisów nie we wszystkich obwodach łowieckich

Autor: Michał Rybka 2022-04-29 18:00:00
odstrzał lisów

Polski Związek Łowiecki informuje, że odstrzał lisów na podstawie nowego podziału województw na obwody łowieckie budzi wątpliwości wśród członków związku.

Niemniej, należy pamiętać, że nowy podział województw na obwody łowieckie wszedł w życie z dniem 1 kwietni br. PZŁ rozwiewa wątpliwości i tłumaczy z pomocą departamentów leśnictwa i środowiska wszystkie zawiłe kwestie.

Obszary, na których można polować na lisy cały rok

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz.U. Nr 48, poz. 459,z późn. zm.), okres polowań na lisy trwa od dnia 1 czerwca do dnia 31 marca. Pierwszym wyjątkiem są obwody łowieckie, w których stwierdza się występowanie cietrzewi lub głuszca. Drugim wyjątkiem jest prowadzenie na danym terenie  w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy. W obu tych wyjątkach odstrzał lisów trwa cały rok.

Jednocześnie PZŁ przypomina, że zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz. U.  z 2020 r., poz. 1683, z późn. zm.) obwód łowiecki stanowi obszar gruntów o ciągłej powierzchni, zamkniętej jego granicami, nie mniejszy niż trzy tysiące hektarów, na którego obszarze istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa.

Wynika z tego, iż § 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne znajduje zastosowanie do terenów, na których występuje głuszec lub cietrzew albo prowadzono na nich w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy. Zmiana ta dotyczy również dotyczy również tych obwodów łowieckich, które zaczęły swoje funkcjonowanie od 1 kwietnia br. w związku z wejściem w życie nowego podziału województw na obwody łowieckie z zastrzeżeniem, że te obwody łowieckie obejmują tereny, na których dokonywane były zasiedlenia. 

odstrzał lisów

Odstrzał lisów a kwestia zwierzyny wsiedlane

Minister środowiska, wprowadzając zmiany do rozporządzenia o terminie polowań, chciał uwzględnić kwestię ochrony zwierzyny wsiedlanej – zajęcy, bażantów oraz kuropatw. Ochrona miała polegać przed nadmierną presją lisów i umożliwiać całoroczny odstrzał tych drapieżników w miejscach zasiedleń.

Niemniej jednak PZŁ przypomina, że aby dostać pozwolenie na całoroczny odstrzał lisów, zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego musi najpierw przedstawić protokół sporządzony na okoliczność dokonania zasiedlenia zwierzyną obwodu łowieckiego, w którym zwyczajowo wskazuje się nr obwodu łowieckiego, nadleśnictwo, województwo, miejscowość oraz uroczysko lub oddział leśny.

Czytaj też: Odstrzał wilków już niedługo? Tego chcą pokrzywdzeni

źródła: pzlow.pl/ fot. pixabay
 
 


Autor: Tomasz Racki

PGNiG: pogodzić cele klimatyczne z bezpieczeństwem energetycznym       


Autor: Kamila Ciężka

Dziś Dzień Żółwia. W Polsce swoje święto ma dziś żółw błotny


Autor: Świat Rolnika

MKiŚ: Program „Leśna szkoła z klimatem” w Goraju


BULT SMOGOWICZE