PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Nawodnienie ciśnieniowe – zalety płynące z instalacji systemu 

Nawodnienie ciśnieniowe – zalety płynące z instalacji systemu 

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-05-03 17:00:00
Nawodnienie ciśnieniowe

Nawodnienie ciśnieniowe daje możliwość nawodniania lub nawadnianie z nawożeniem gleb użytków rolnych przez okresowe rozdeszczowanie wody.

System ciśnieniowy dostarcza ją również bezpośrednio do systemu korzeniowego oraz zapewnia ochronę roślin przed ujemnym działaniem przymrozków. Od jakich czynników zależy wydajność systemu? Gdzie właściwie umiejscowić cały system nawodnienia? W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie do zakupu systemu nawadniania?

Od czego zależy wydajność systemu?

Nawodnienie ciśnieniowe zależy to m.in. od ujęcia wody powierzchniowej lub podziemnej, urządzeń do oczyszczania, uzdatniania i wzbogacania wody, urządzeń do półautomatycznego lub automatycznego sterowania procesem nawadniania, rurociągów tłoczonych podziemnych lub powierzchniowych doprowadzających i  rozdzielnych, rurociągów deszczujących ze zraszaczami lub rurociągów nawadniających z emiterami.

Wydajność pomp i moc silników powinna być dostosowana do wymaganej wydajności oraz ciśnienia wody w zraszaczach i emiterach, nie powodować przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia w rurociągach – współczynnik bezpieczeństwa w systemach nawodnień ciśnieniowych powinien być minimum 1,5 w stosunku do ciśnienia roboczego.

Nawodnienie ciśnieniowe

Nawodnienie ciśnieniowe – właściwe umiejscowienie systemu

Ciśnienie wody w zraszaczach i minizraszaczach, ich konstrukcja i rozmieszczenie powinny zapewniać:

– ekonomicznie uzasadnienie promienia zasięgu,

– właściwe dla danej gleby i deszczowanych roślin rozbicie strugi na krople, by zapobiec niszczeniu struktury gleby i roślin,

– intensywność zraszania, tak by nie występowały spływy powierzchniowe,

– przestrzenną równomierność zraszania – różnice w natężeniu podczas nawadniania w poszczególnych zraszaczy i emiterów nie powinny przekraczać 10 %.

Nawodnienie ciśnieniowe w formie systemów powinno być umiejscowione na użytkach rolnych, gdzie nie występuje linia energetyczna. Powinna być oddalona o szerokość zabezpieczającą przed porażeniem prądem elektrycznym, jeśli linia energetyczna jest w pobliżu sieci nawodnieniowej.

Nawodnienie ciśnieniowe – projekty wsparcia finansowego

Są dwa główne źródła finansowania na nawadnianie, z których korzystają osoby fizyczne.

Jednym z głównych źródeł dofinansowania jest dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na nawodnienie ciśnieniowe upraw w gospodarstwie.

Drugim źródłem wsparcia jest dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ) na zbieranie wody opadowej i roztopowej z własnego gospodarstwa domowego.

Czytaj też: Uprawy rolnicze wymagają coraz większego nawadniania – dlaczego?

cdr.gov.pl/fot.Pixabay


Autor: Świat Rolnika

Uprawa konopi w Niemczech zostanie poszerzona?


Autor: Sebastian Wroniewski

Zbliża się termin, by wykonać ostatnie zabiegi w rzepaku


Autor: Emilia Gromczak

Zakwaszanie gnojowicy jest prośrodowiskowe i ma wiele korzyści


BULT SMOGOWICZE