PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Systemy nawadniania pól i walka z suszą rolniczą - dopłaty

Systemy nawadniania pól i walka z suszą rolniczą - dopłaty

Autor: Świat Rolnika 2020-02-12 08:05:21
systemy nawadniania

Rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty na walkę z suszą. Na inwestycje w systemy nawadniania pól rolnik może otrzymać nawet sto tysięcy złotych. 

Kto otrzyma dopłaty na systemy nawadniające pola?

O dopłaty na systemy nawadniania pól ubiegać mogą się rolnicy, którzy gospodarują na areale przekraczającym 1 ha, ale nie większym niż 300 ha. Wnioskodawca powinien udowodnić przychód w wysokości 5 tys. zł z tytułu prowadzenia produkcji zwierzęcej lub roślinnej odnotowany w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Dopłaty mogą uzyskać tylko gospodarze ewidencjonowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Ich wysokość nie jest powiązana z wielkością ekonomiczną gospodarstwa.

Dopłaty do nawadniania pól – jak wysokie?

Dopłaty  wynoszą maksymalnie 100 tys. zł w przeliczeniu na jednego beneficjenta i refundują połowę kosztów przeznaczonych na inwestycje w systemy ulepszające już istniejące instalacje nawadniające pola; powiększające obszar nawadniania pól; jednocześnie powiększające obszar nawadniania pól oraz ulepszające już istniejące instalacje.

systemy nawadniania pól

Specjalne dopłaty na systemy nawadniania pól dla młodych rolników

W przypadku młodego rolnika refundowane może zostać 60 proc. inwestycji. Minimalna wartość inwestycji z tytułu systemów nawadniania pól wynosi 15 tys. zł. Środki na ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. 

Dopłaty do nawadniania pól – obowiązki rolnika

Rolnik wnioskujący o dopłaty na walkę z suszą przez modernizację i powstawanie systemów nawadniania pól powinien ograniczyć zużycie wody o około 10 proc. w przypadku modernizacji istniejących instalacji nawadniających pola. Rolnicy chcący przeznaczyć dopłaty na walkę z suszą na powiększenie obszaru nawadniania pól zobligowani są do wykazania braku negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. W przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – rolnicy wykazać muszą ponadto faktyczną oszczędność wody wynikającą z używania systemów nawadniania pól. Warunkiem koniecznym w przypadku ubiegania się o dopłaty na walkę z suszą rolniczą i systemy nawadniania pól jest też instalacja urządzenia od pomiaru zużycia wody. To szczególnie ważne w kontekście rokrocznych problemów z suszą rolniczą.

Dopłaty do systemów nawadniania pól – ważne terminy

Rolnicy o dotację na inwestycje w nawadnianie pól mogą ubiegać się w ARiMR. Wnioski o dopłaty należy składać od 21 lutego do 20 kwietnia bieżącego roku. Zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r. 

arimr.gov.pl/redakcja/ fot. pixabay.com


Rusza wsparcie na rozwój usług rolniczych. Można zgarnąć pół miliona

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-30 12:00:00

ARiMR: Wsparcie inwestycji zapobiegających zniszczeniu produkcji rolnej

Autor: Świat Rolnika 2022-06-30 10:30:00

Szacowanie skutków suszy możliwe tylko za pomocą aplikacji

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-29 14:30:00

BULT SMOGOWICZE