PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Działanie fungicydów podczas wiosennej ochrony roślin

Działanie fungicydów podczas wiosennej ochrony roślin

Autor: Monika Faber 2022-02-13 14:00:00
Działanie fungicydów

Działanie fungicydów podczas wiosennej ochrony roślin uprawnych może mieć trzy różne rodzaje. Warto przypomnieć wszystkie rodzaje.

Fungicydy powierzchniowe działają tylko na powierzchnię rośliny, nie wnikają i nie przemieszczają się do środka. Wykazują toksyczność wobec patogenów w miejscu działania, np. poprzez zabijanie nowo kiełkujących zarodników, które osiadły na roślinach na materiale resztkowym lub w jego pobliżu, umożliwiając kiełkującym zarodnikom grzybów kontynuację fizycznego kontaktu z grzybem. Nie niszczą sprawcy, który osiedlił się w tkankach roślinnych.

Rodzaje fungicydów

Fungicydy możemy podzielić na podstawie trzech głównych kryteriów: sposobu działania na roślinie, sposobu działania na patogena, mechanizmu działania na poziomie komórki grzybów. Sposób działania na roślinie. Stosując to kryterium podziału, wyróżniamy fungicydy o działaniu powierzchniowym, wgłębnym, układowym.

Działanie fungicydów powierzchniowych, przez niektórych rolników traktowane są jako słabsze. Często jest to błędne przekonanie, ponieważ środki powierzchniowo czynne muszą być starannie powlekane, aby działały skutecznie. Dlatego przy aplikowaniu fungicydów na powierzchnie należy dokładnie przykryć chronione organy i unikać spryskiwania przed deszczem, gdyż istnieje ryzyko zmycia środka. Zaletą preparatów powierzchniowych jest to, że są one mniej podatne na odporność na insektycydy grzybowe.Do najbardziej znanych substancji czynnych o działaniu powierzchniowym należą: chlorotalonil, mankozeb, siarka czy tiuram.

Działanie fungicydów różnego rodzaju

„Fungicydy wgłębne wnikają do wnętrza tkanek roślin i pozostają aktywne tylko w miejscu naniesienia, ale nie przemieszczają się w nich do góry lub w dół ani do naczyń przewodzących. Najbardziej znaną substancją czynną o takim działaniu jest prochloraz oraz fenamidon i cyprodynil. Fungicydy układowe środki te wnikają w głąb rośliny, przedostają się do jej systemu przewodzenia i przemieszczają się dalej w ramach tego samego organu (np. liścia), a czasem nawet przedostają się do innych części roślin. Zapewniają ochronę także w miejscach, na które preparat nie został naniesiony. Należy pamiętać, stosując środki układowe, że szczególnie w warunkach silnego parowania i wysokiej temperatury może dochodzić np. do przypalenia końcówek liści roślin. Wynika to z nadmiernego nagromadzenia substancji czynnej w końcówkach liści, której stężenie jest na tyle wysokie i przez to toksyczne, że powstają nekrozy. Przykładem substancji czynnej o działaniu układowym jest epoksykonazol, protiokonazol, tebukonazol i tiofanat metylu” – podaje portal podrb.pl.

Fungicydy możemy podzielić również według sposobu działania. Są to:

  • Fungicydy o działaniu
  • Fungicydy o działaniu leczniczym (interwencyjnym)
  • Fungicydy o działaniu wyniszczającym

Czytaj również: Zbiory pszenicy w 2022 roku będą rekordowe? Nowy raport FAO

Podrb.pl /fot.pixabay