O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Światrolnika.tv

04-01-2023

Autor: Świat Rolnika

Hochrein: Zielony Ład uderzy w europejskie bezpieczeństwo żywnościowe

Według Clausa Hochreina Zielony Ład w znacznym stopniu będzie ograniczał rolników i w przyszłości może poważnie zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu Europy.

Jak podkreśla prezydent LSV Deutschland niemieckich rolników najbardziej niepokoją planowane ograniczenia w uprawach. Jego zdaniem obniżenie stosowania nawozów i chemicznej ochrony roślin sprawi, że rolnictwo na terenach specjalnych stanie się niemożliwe. Zapowiedział również, że rolnicy będą w 2023 walczyć o swoje gospodarstwa i bezpieczeństwo żywnościowe w Europie.

Zielony Ład ograniczy bezpieczeństwo dostaw w Europie

Prezydent LSV Deutschland zwrócił uwagę, że cele redukcyjne Zielonego Ładu w znacznym stopniu ograniczą możliwości rolników oraz poważnie ograniczą bezpieczeństwo dostaw żywności w Europie.

“Rok 2023 rzuca cień także na rolnictwo w całych Niemczech oraz na poszczególne landy stowarzyszone. Zielony Ład z celami redukcji ukierunkowanych na ochronę roślin, które mają dobre intencje, ale od 2030 roku będą nas bardzo ograniczać za pomocą ogólnych zakazów, a także poważnie ograniczą bezpieczeństwo dostaw w Europie i w państwach członkowskich, a zatem będą również zagrażać i nam” – wyjaśnił. 

Jak podkreśla Claus Hochrein niemieckich rolników niepokoją planowane ograniczenia w uprawach, które wprost zagrażają bezpieczeństwu dostaw. Wyjaśnił również, że ograniczenie nawożenia i ochrony roślin, jakie zakłada Zielony Ład, sprawi, iż rolnictwo na części terenów będzie niemożliwe. 

“Niepokoi nas planowany 10-procentowy ugór wraz z 30-procentową ekstensyfikacją lasów i pól, także w uprawach specjalnych co zagrozi bezpieczeństwu dostaw. W 2023 r. otrzymamy również nowe obszary czerwone lub obszary już wyznaczone, które również poważnie ograniczą nas wszystkich w uprawie roli, a także w uprawach specjalnych. Obniżenie stosowania nawożenia naturalnego i chemicznej ochrony na tych obszarach sprawi, że rolnictwo będzie prawie niemożliwe” – powiedział Hochrein.

Zobacz także: Zielony Ład to sabotaż i plan rozbicia Unii Europejskiej

Zapowiedział, że w tym roku niemieccy rolnicy będą kontynuować walkę o swoje gospodarstwa i bezpieczeństwo żywnościowe w Europie.

“Działania obronne będziemy to kontynuować w 2023 roku i walczyć o niemieckie rolnictwo. Dla naszych rolników i dla bezpieczeństwa żywnościowego Europy będziemy kontynuować naszą walkę w 2023 roku!” – podsumował Claus Hochrein.

swiatrolnika.info 2023