PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Producenci chmielu mogą się starać o pomoc tylko do 12 sierpnia

Producenci chmielu mogą się starać o pomoc tylko do 12 sierpnia

Autor: Świat Rolnika 2022-08-09 17:00:00
Producenci chmielu

W trwającym od 29 lipca 2022 r. naborze, do tej pory producenci chmielu złożyli 521 wniosków. Nabór niedługo się skończy.

Rolnicy uprawiający w 2020 r. lub w 2021 r. chmiel, którym została przyznana w tym czasie płatność z tego tytułu i którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu obniżenia dochodu z uprawy tej rośliny, mogą ubiegać się o pomoc tylko do 12 sierpnia 2022 r.

Producenci chmielu mogą dostać pomoc

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Dokumenty producenci chmielu mogą składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku datą złożenia wniosku jest termin nadania przesyłki.

Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać producent, oblicza się jako iloczyn stawki pomocy i średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r., do której przyznano producentowi rolnemu płatność z tego tytułu. Areał, do którego przyznawane jest wsparcie, nie może być większy niż 5 ha.

Stawki pomocy wynoszą:

  • 8 027 zł – na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
  • 6 421 zł – na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.,
  • 4 013 zł – na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.

Na takie wsparcie przeznaczono w tym naborze 11 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

producenci chmielu

Czytaj też: https://swiatrolnika.info/rynek-i-ceny/doplaty-rolnicze/doplaty-do-chmielu-ministerstwo-rolnictwa-na-tak.html

ARiMR/fot.pixabay