PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Pomoc suszowa za 2021 rok niedługo dostępna. Nie przegap naboru

Pomoc suszowa za 2021 rok niedługo dostępna. Nie przegap naboru

Autor: Świat Rolnika 2022-06-08 19:30:00
Pomoc suszowa

Pomoc suszowa stanowi istotną rekompensatę szkód dla wielu rolników. Wnioski o przyznanie dopłaty można składać już od 16 czerwca.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że 16 czerwca bieżącego roku ruszy przekładany od maja nabór wniosków o rekompensatę szkód spowodowanych suszą. Wnioski będzie można składać jedynie za pomocą powszechnie dostępnej aplikacji ,, zgłoś szkodę rolniczą”.

Wysokość świadczenia zależna od powierzchni zniszczonych upraw

Pomoc suszowa będzie ustalana na podstawie deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody, spowodowane suszą w 2021 roku. W rozumieniu ustawy, susza jest równoważna, szkodom powstałym w okresie od 21 marca do 30 września danego roku, na skutek klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych.

W zależności od uprawy i wysokości szkód producent może otrzymać:

1) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60% plonu;

2) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;

3) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Pomoc suszowa

Pomoc suszowa tylko dla ubezpieczonych rolników

Z rozporządzenia Komisji nr 702/2014 wynika, że pomoc suszowa  będzie pomniejszana o 50%, jeżeli:

a) w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ww. ryzyk,

b) w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Jeśli producent rolny chce skorzystać z dopłat, powinien do 15 października złożyć wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych suszą. Warto pamiętać, że straty można uzupełnić kilkukrotnie, w miarę obejmowania suszą kolejnych upraw, nie podpisując jednak wniosku. Ostateczne potwierdzenie Profilem Zaufanym skutkuje brakiem możliwości dokonania dalszych zmian.

Czytaj również: Ruszył nabór wniosków dla hodowców świń z terenów zagrożonych ASF

https://agronews.com.pl/artykul/rusza-nabor-wnioskow-o-pomoc-suszowa/fot.pixabay


Szacowanie skutków suszy możliwe tylko za pomocą aplikacji

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-29 14:30:00

Pomoc klęskowa za 2021 r. – wniosek złożysz tylko do końca czerwca 

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-29 13:16:00

„Współpraca” – Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku do ARiMR

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-29 12:59:00

BULT SMOGOWICZE