PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Ruszył nabór wniosków dla hodowców świń z terenów zagrożonych ASF

Ruszył nabór wniosków dla hodowców świń z terenów zagrożonych ASF

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-08 11:30:00
ASF

Ruszył nabór wniosków o pomoc dla hodowców trzody chlewnej, którzy zaprzestali produkcji na wskutek zakazu utrzymywania świń przez ASF.

Warunkiem przyznania pomocy jest złożenie wniosku w BP Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń wraz z decyzją PLW o zakazie utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa. Wnioski wypełnione na formularzu udostępnionym przez Agencję należy składać w formie pisemnej, w formie elektronicznej za  pośrednictwem platformy ePUAP. Pomoc przyznawana jest w drodze Decyzji Kierownika BP ARiMR Kierownik BP ARiMR.

Pomoc dla hodowców z terenów ASF

Producenci trzody chlewnej, którzy na skutek wystąpienia ASF zaprzestali produkcji w związku z zakazem utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc. Wnioski od 7 czerwca 2022 r. przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Beneficjentem pomocy jest producent rolny:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • który zaprzestał produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie art. 44 ust. 1 pkt. 9, art. 45 ust. 1 pkt. 3a, art. 46 ust. 3 pkt. 3a, art. 47 ust.1 lub art. 48b ust. 1 pkt 2 lub ust. 3 ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2017 r. poz. 1855z późn. zm.) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Wysokość pomocy stanowi iloczyn średniej rocznej liczby świń (jednak nie więcej niż 200 szt. dla jednego producenta świń) i kwoty 1 zł za każdy dzień obowiązywania zakazu oraz liczby dni obowiązywania zakazu produkcji świń w danym roku kalendarzowym.

Średnią roczną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy świń utrzymywanych w gospodarstwie w ostatnim dniu każdego miesiąca z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wprowadzono zakaz i liczby miesięcy, przez które świnie były utrzymywane w gospodarstwie.

ASF

Czytaj też: Główny Lekarz Weterynarii: W tym roku nie było ogniska ASF u świń

ARiMR/fot.pixabay


Już tylko do końca dnia można ubiegać się o wsparcie na modernizację

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-27 16:12:00

27 czerwca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty

Autor: Świat Rolnika 2022-06-27 12:30:00

ARiMR: 23 czerwca zakończenie mechanizmu dostawy jabłek

Autor: Świat Rolnika 2022-06-23 09:30:00

BULT SMOGOWICZE