PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Dopłaty rolnicze / Dopłaty do chmielu? Ministerstwo rolnictwa na „tak”

Dopłaty do chmielu? Ministerstwo rolnictwa na „tak”

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-10 13:02:00
Dopłaty do chmielu

Resort rolnictwa planuje wprowadzenie nowej pomocy dla producentów chmielu. Dopłaty do chmielu mogą realnie pomóc rolnikom.  

Najwyższa dopłata w wysokości 8027 zł ma dotyczyć pierwszego hektara średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020–2021 - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. W piątek w wykazie zapowiedziano projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłaty do chmielu mają pomóc producentom

Jak napisano, zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średni roczny skup chmielu w sezonach 2020/2021–2021/2022 wyniósł ok. 2,6 tys. ton i był o ok. 20 proc. niższy od średniego rocznego skupu chmielu w dwóch wcześniejszych sezonach, przy czym skup chmielu aromatycznego spadł o ok. 40 proc. Jednocześnie ceny skupu chmielu w ww. okresie spadły średnio o 10 proc.

"Do spadku cen i problemów ze zbytem chmielu w 2020 r. i 2021 r. przyczyniło się znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na ten surowiec na skutek pandemii COVID-19 przy jednoczesnym wzroście produkcji chmielu" – wyjaśniono.

Nowa forma pomocy

Jak poinformowano, w projekcie rozporządzenia, za którego przygotowanie odpowiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, proponuje się wprowadzenie nowej formy pomocy dla producentów rolnych: którzy uprawiali chmiel w latach 2020–2021; którym w 2020 r. lub 2021 r. została przyznana płatność związana z produkcją do chmielu; którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w latach 2020–2021.

Proponuje się, aby stawka pomocy (dopłaty do chmielu) była zróżnicowana i wynosiła: 8027 zł na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020–2021; 6421 zł na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020–2021; 4013 zł na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu z lat 2020–2021.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to trzeci kwartał 2022 r. 

Czytaj także: Chmiel – poznaj niesamowite właściwości tej rośliny

PAP/fot. pixabay