PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / Rekordowy eksport żywności z Polski – 37,4 miliarda euro

Rekordowy eksport żywności z Polski – 37,4 miliarda euro

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-02-15 16:30:00
eksport żywności

W 2021 r. padł kolejny rekord eksportu polskiej żywności. Eksport żywności zwiększył się w stosunku do 2020 r. o 9 proc. i osiągnął poziom 37,4 mld euro.

,,Krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej, nawet w warunkach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, bardzo dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym" – podkreślił minister Henryk Kowalczyk. Zaznaczył, że możliwość zwiększania eksportu artykułów rolno-spożywczych pozwala na zagospodarowanie nadwyżek żywności produkowanej w Polsce, stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju.

Eksport żywności z rekordem

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że eksport żywności utrzymuje dobre tempo wzrostu przy jednoczesnym niższym tempie wzrostu importu. Import towarów rolno-spożywczych w 2021 r. osiągnął 24,7 mld euro i był o 8,6 proc. większy niż przed rokiem. Kowalczyk dodał, że różnica pomiędzy eksportem a importem powiększyła się o blisko 10 proc. i dodatnie saldo wymiany produktami żywnościowymi wynosi obecnie 12,7 mld euro.

Według danych Biura Analiz i Strategii KOWR około 73 proc. wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych wygenerowała sprzedaż do krajów Unii Europejskiej. Na rynku unijnym sprzedano towary o wartości 27,1 mld euro, co oznacza wzrost o 11 proc. wobec 2020 r.

Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,4 mld euro, wzrost o 9 proc.), Niderlandów (2,2 mld euro, wzrost o 16 proc.), Francji (2,1 mld euro, wzrost o 16 proc.), Włoch (1,9 mld euro, wzrost o 10 proc.) i Czech (1,6 mld euro, wzrost o 5 proc.).

Do krajów pozaunijnych wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld euro (wzrost o 3 proc.) – najwięcej do Wielkiej Brytanii (3,0 mld euro, spadek o 4 proc.), na Ukrainę (0,8 mld euro, wzrost o 7 proc.), do Rosji (0,7 mld euro, wzrost o 19 proc.), USA (0,6 mld euro, wzrost o 14 proc.) i Arabii Saudyjskiej (0,5 mld euro, spadek o 26 proc.) oraz Algierii (0,4 mld euro, wzrost o 66 proc.).

Dominacja mięsa

W strukturze towarowej eksportu dominowało mięso i produkty mięsne (7,0 mld euro, wzrost o 9 proc.), w tym głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, mięso wołowe i wieprzowe. Kolejną grupę stanowiło ziarno zbóż i przetwory (4,7 mld euro, wzrost o 10 proc.), tytoń i wyroby tytoniowe (4,1 mld euro, spadek o 4 proc.), cukier i wyroby cukiernicze (2,8 mld euro, wzrost o 9 proc.), produkty mleczne (2,6 mld euro, wzrost o 13 proc.) oraz ryby i przetwory rybne (2,4 mld euro, wzrost o 4 proc.).

W opinii analityków KOWR wzrost eksportu w 2021 r. był przede wszystkim wynikiem: znoszenia ograniczeń w handlu międzynarodowym wprowadzonych z powodów pandemicznych w pierwszej połowie roku; znacznej dywersyfikacji kierunków eksportu, co pozwalało na niwelowanie spadku wartości eksportu do Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez ten kraj unii celnej UE; rosnącej aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców; dobrego przygotowania krajowych firm do funkcjonowania w warunkach pandemii.

Na dobre wyniki w handlu żywnością wpłynął także popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych, korzystnemu dla eksporterów kursowi złotego względem euro oraz konkurencyjności cenowej i jakościowej polskich produktów rolno-spożywczych. 

Czytaj też: Handel żywnością: Rynek może niebawem przekroczyć 100 mld dolarów

PAP/fot.pixabay


IJH: Liczba producentów ekologicznych w Polsce stale się zwiększa

Autor: Kamila Ciężka 2022-06-26 01:00:00

KSeF problematyczny. Firmy nie spieszą się z przechodzeniem na nowy system

Autor: Tomasz Racki 2022-06-25 22:00:00

Kryzys energetyczny, czyli czas na szukanie oszczędności

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-25 21:00:00

BULT SMOGOWICZE