PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Rynek i ceny / Agrobiznes / KRUS przypomina o złożeniu PIT–11 i PIT–40A. Masz czas do 2 maja

KRUS przypomina o złożeniu PIT–11 i PIT–40A. Masz czas do 2 maja

Autor: Świat Rolnika 2022-04-22 13:00:00
KRUS

Pobierasz świadczenia emerytalno–rentowe z KRUS? Pamiętaj, że do 2 maja 2022 roku musisz złożyć deklarację podatkową w swoim urzędzie skarbowym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że w lutym br. przekazała deklarację podatkową PIT-11A lub PIT-40A każdej osobie, która w 2021 r. chociaż raz pobrała jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (tj. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Musisz się rozliczyć

Ponadto każdej osobie, która w 2021 r. pobrała tzw. niezrealizowane świadczenie po zmarłym członku rodziny (emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu) lub alimenty potrącane z emerytury/renty, Kasa przekazała deklarację podatkową PIT–11.

Wyżej wymienioną deklaracje PIT przekazane zostały również do Ministerstwa Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowała zeznania podatkowe PIT–37 za świadczeniobiorców KRUS. Zeznania te są dostępne do akceptacji lub korekty na stronie www.podatki.gov.pl  w usłudze Twój e-PIT.    

Jeśli świadczeniobiorca KRUS sam nie złoży zeznania podatkowego PIT–37 we właściwym urzędzie skarbowym do dnia 2 maja 2022 r., ani nie zaakceptuje oraz nie odrzuci zeznania przygotowanego przez KAS, zeznanie to automatycznie zostanie uznane za złożone.

Niemniej Kasa zwraca uwagę, że świadczeniobiorca, który otrzymał co najmniej jedną z ww. deklaracji (tj. PIT–11A, PIT–40A lub PIT–11) i chce skorzystać z ulg podatkowych

(np. na zakup leków, rehabilitację) lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku osób samotnych), powinien  sam złożyć zeznanie podatkowe PIT–37 (lub PIT–36 – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2022 r.

Zeznanie takie można złożyć w formie elektronicznej np. poprzez usługę Twój e-PIT albo we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej (osobiście lub wysyłając listem poleconym).

KRUS

KRUS zwróci Ci nadpłatę

Nadpłatę podatku wynikającą zarówno ze złożonego przez świadczeniobiorcę zeznania podatkowego (PIT–37 lub PIT–36), jak i z zeznania sporządzonego automatycznie przez KAS, urząd skarbowy zwróci w ciągu 45 dni od złożenia zeznania w formie elektronicznej lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia zeznania w formie papierowej.

Zwrot dokonany zostanie przelewem na konto bankowe, a jeśli urząd skarbowy nie posiada nr konta osoby uprawnionej do zwrotu nadpłaty podatku, to kwotę przekraczającą 32 zł zwróci przekazem pocztowym na adres świadczeniobiorcy, po pomniejszeniu o koszt przekazu. Kwotę nadpłaty do 32 zł osoba uprawniona może odebrać osobiście w kasie urzędu skarbowego.

KRUS dodaje, że każdy świadczeniobiorca może przekazać 1% podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego i jeżeli dokonuje przekazania po raz pierwszy lub chce dokonać zmiany organizacji na inną niż w roku poprzednim, powinien wskazać to w zeznaniu podatkowym lub wypełnić druk PIT-OP. Druk ten należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego również w terminie do dnia  2 maja 2022 r.

W przypadku gdy nie zostanie wskazania nowa organizacja, to 1% podatku urząd skarbowy przeleje na konto tej samej organizacji, co w roku ubiegłym.

Na stronie www.podatki.gov.pl znajduje się więcej informacji o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ulgach i odliczeniach, a także wyszukiwarka organizacji pożytku publicznego, którym można przekazać 1% podatku.

Czytaj również: KRUS: Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Krus.gov.pl /fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ruszają zapisy na szkolenia z uprawy winorośli i produkcji wina


Autor: Polska Agencja Prasowa

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w 2021 roku. Sprawdź liczby


Autor: Polska Agencja Prasowa

Główny Urząd Statystyczny: Agroturystyka z dwucyfrowym wzrostem


BULT SMOGOWICZE