movie-icon

Video

Talk icon

POLSKA NA SERIO – POLITYKA

11-05-2022

Autor: Świat Rolnika

Aleksander Jakubowski: Jakość prawa w Polsce jest zła

Jaka jest jakość prawa w Polsce? Czy mamy do czynienia z inflacją prawa? Gościem Łukasza Warzechy w “Polska na Serio BIZNES” jest dr Aleksander Jakubowski.

Aleksander Jakubowski jest doktorem nauk prawnych Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działa jako radca prawny, wieloletni asystent sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki.

Inflacja prawa jest faktem

Zdaniem dr Aleksandra Jakubowskiego jakość prawa w Polsce jest zła. Za taki stan rzeczy ma odpowiadać inflacja prawa w Polsce oraz niejednoznaczność treści tworzonych przepisów. Zdaniem pracownika Uniwersytetu Warszawskiego najgorsza sytuacja była podczas epidemii COVID–19.

„Jakość prawa w Polsce jest zła. Na tym można zakończyć dyskusję, ale byłoby to niekonstruktywne. Jest parę powodów takiego stanu rzeczy. Po pierwsze, mamy inflacje prawa, czyli powstaje mnóstwo nowych przepisów i ciężko jest nadążyć za kolejnymi regulacjami i nowelizacjami ustaw. Po drugie, treść prawa jest coraz bardziej niejednoznaczna, co z jednej strony cieszy prawników, bo to daje im więcej pracy, ale z perspektywy jednostek, które muszą to prawo stosować jest duża niepewność. Nie wiadomo jakie normy obowiązują, co można zrobić i jakie kary grożą” – stwierdził Jakubowski.

„Szczególne pogorszenie sytuacji nastąpiło w czasie epidemii COVID-19. Mieliśmy liczne rozporządzenia z takimi pojęciami jak „zakaz przemieszczania się z wyjątkiem niezbędnych życiowo potrzeb”. W tym przypadku nie da się określić, czym jest „niezbędna życiowo potrzeba”. W Polsce są teraz wprowadzone przepisy tzw. „Ustawy Sankcyjnej”, która mówi, że po decyzji ministra sankcjami są objęte podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio wspierają agresję Rosji na Ukrainę. W tym przypadku nie wiadomo, co to znaczy „pośrednio” – dodał.

Jakość prawa w Polsce jest fatalna

Część komentatorów uważa jednak, że wymienione przed dr. Jakubowskiego luki i błędy w prawie są jedynie czepialstwem, którym nie warto się zajmować, ponieważ wszyscy wiedzą o co w przepisach chodzi.  Zdaniem Aleksandra Jakubowskiego jest to złe podejście, ponieważ jakość prawa w Polsce jest zbyt słaba. Naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego podał w dalszej części programu kolejne przykłady błędów, niejednoznaczności i luk w polskim prawie.

„Jeżeli mamy takie pojęcia jak dopuszczalność chodzenia bez maseczki na otwartym powietrzu, to na gruncie rozporządzenia nie było wyjaśnione czym jest maseczka ani czym jest otwarte powietrze. Teoretycznie wszyscy wiemy co te określenia znaczą, ale każdy może mieć inne wyobrażenie niż policjant, który może mieć własne zdanie, a to jemu jest przypisana możliwość nakładania grzywny. Pojęcia w prawie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy obywatelowi grozi kara administracyjna, grzywna, ograniczenie, albo nawet pozbawienie wolności muszą być jednoznaczne i precyzyjne” – powiedział dr Aleksander Jakubowski.

„Wynosimy to z konstytucyjnej zasady prawidłowej legislacji.  Obywatel musi wiedzieć za jakie działania grozi mu potencjalna sankcja. Twierdzenie, że wszyscy wiedzą, nie oznacza, że trafi się urzędnik, czy też policjant, który będzie uważał inaczej niż wszyscy. Możemy spierać się w sądzie, ale czy to rozprawa cywilna, karna, albo administracyjna, to sprawa może potrwać 3 lata. Samo odmówienie przyjęcia mandatu to wielomiesięczne problemy związane z postępowaniem sądowym” – dodał.

Czytaj również: 9 maja może nastąpić przesilenie w Rosji. Czy Putin zaatakuje Mołdawię?

swiatrolnika.info 2023