PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Kraj / Prawo wodne musi zostać dostosowane do unijnych dyrektyw

Prawo wodne musi zostać dostosowane do unijnych dyrektyw

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-05-04 15:00:00
Prawo wodne

Na środowym posiedzeniu rządu zostanie rozpatrzony punkt, dotyczący zmiany ustawy Prawo wodne. Zmiany są spowodowane dostosowaniem prawa do dyrektyw UE.

Zgodnie z wpisem do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, dostosowanie do wymagań dyrektywy 91/271/EWG ma być osiągnięte m.in. przez doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji. Usprawnione mają też być procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych.

Zmiany w prawie wodnym

Nie tylko procedury związane z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych będą usprawnione. Nowe Prawo wodne zawiera również zmiany w zakresie zgód wodnoprawnych, zapewnienie odpowiedniej jakości oczyszczania ścieków odprowadzanych taborem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, w zależności od wielkości aglomeracji, z której pochodzą. Chodzi też o ustanowienie kar administracyjnych za naruszenie zobowiązań aglomeracji.

Projektowane zmiany w ustawie Prawo wodne mają też na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do wymagań dyrektywy 2006/7/WE. Przewidziane zmiany to usprawnienie procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Nowelizacja ma też pozwolić Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej, obejmującej wyłącznie zadania publiczne.

Prawo wodne

Prawo wodne – poprzednie zmiany

W grudniu 2021 roku również doszło do zmiany w ustawie Prawo wodne. Dostosowano polskie regulacje do wymagań szeregu dyrektyw. Zgodnie z wpisem do Wykazu, dostosowanie do wymagań dyrektywy 91/271/EWG ma być osiągnięte przez doprecyzowanie procedur związanych z wyznaczaniem, zmianą lub likwidacją aglomeracji, usprawnienie procedur związanych z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych.

Projektowane zmiany w ustawie Prawo wodne mają też na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do wymagań dyrektywy 2006/7/WE. Przewidziane zmiany to usprawnienie procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Zmiana ma też pozwolić PGW Wody Polskie korzystać z pomocy finansowej państwa udzielanej w formie dotacji podmiotowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie działalności bieżącej, obejmującej wyłącznie zadania publiczne.

Czytaj również: Woda będzie w Polsce jeszcze większym problemem? Przed nami kryzys?

PAP/fot.pixabay


Autor: Tomasz Racki

Polskie firmy już myślą o odbudowie Ukrainy. Zgłaszają się do PUIG


Autor: Polska Agencja Prasowa

Powstaną cztery nowe czarne punkty wodne na Mazowszu


Autor: Polska Agencja Prasowa

Rynek kosmetyków. Polska uplasowała się na wysokim miejscu w UE


BULT SMOGOWICZE