O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

POLSKA NA SERIO - BIZNES

17-11-2022

Autor: Świat Rolnika

Paweł Sałek: Sprawiedliwa transformacja musi służyć ludziom

Czy sprawiedliwa transformacja energetyczna jest możliwa? Gościem Ewy Zajączkowskiej-Hernik jest Paweł Sałek, doradca Prezydenta RP ds. klimatu i środowiska.

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w konferencji klimatycznej COP27, podczas której powiedział wiele ważnych słów na temat walki ze zmianami klimatycznymi. Polski prezydent zwrócił uwagę na pewną hipokryzję państw Zachodu, które przenoszą produkcje poza UE i narzucają pewne zobowiązania czy normy emisji tym państw, które produkcji nie mogą przenieść.

Sprawiedliwa transformacja musi się odbywać z poszanowaniem człowieka

Prezydent Andrzej Duda stwierdził podczas konferencji klimatycznej COP27, że sprawiedliwa transformacja energetyczna powinna służyć ludziom, a nie ludzie jej. Przy tworzeniu planu redukcji emisji należy brać pod uwagę szereg aspektów prawnych, ekonomicznych oraz społecznych. Dziś, gdy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, należy również skupiać się na potrzebie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

,,Jesteśmy klasycznym przykładem kraju, który idzie ścieżką zrównoważonego rozwoju. Inwestujemy w odnawialne źródła energii i chcemy też realizować pomysł, który pojawił się podczas konferencji w Katowicach, czyli koncepcji tak zwanej sprawiedliwej transformacji. Pan Prezydent uważa, że sprawiedliwa transformacja musi się odbywać z poszanowaniem człowieka, z poszanowaniem regionów, miejsc pracy, powiatów, gmin czy województw, gdzie na przykład jest usytuowany przemysł wydobywczy lub energetyczne. Dzisiaj podczas trwającej wojny na Ukrainie też powstają bardzo duże schody środowiskowe w przyrodzie, w gospodarce wodnej czy przy emisji gazów cieplarnianych, o czym powinniśmy absolutnie pamiętać. Będąc na kilku szczytach klimatycznych dało się zauważyć teraz bardzo mocno duży nacisk związany z kwestią bezpieczeństwa energetycznego. Na tym spotkaniu globalnym różne państwa z różnych kontynentów, w bardzo różny sposób patrzą na to, co się dzieje na Ukrainie” – wskazuje Paweł Sałek.

Daleki Wschód musi wziąć na siebie część zobowiązań

Sekretarz generalny ONZ powiedział, że jesteśmy obecnie na ,,autostradzie do piekła klimatycznego, trzymając nogę na pedale gazu”. Delegaci z poszczególnych państw mają dwa tygodnie na opracowanie konkretnych planów redukcji emisji gazów cieplarnianych.

,,Wszyscy zgadzamy się z tym, że chcemy żyć w czystym i zdrowym środowisku. Natomiast na poziomie globalnym, zgodnie z Porozumieniem Paryskim, jest pewne zobowiązanie, że musimy działać wspólnie, razem i w porozumieniu, ale każdy powinien realizować te cele środowisko w taki sposób, jaki jest możliwy z jego punktu widzenia. Są kraje bogatsze, biedniejsze, są kraje bardziej emisyjne i mniej emisyjne. Gospodarki wysoko emisyjne Dalekiego Wschodu także powinny wziąć na siebie część tych zobowiązań, bo powszechnie wiadomo, że w Europie wiele krajów narzuca sobie bardzo restrykcyjne limity emisji gazów cieplarnianych, a jednocześnie wznoszące się gospodarki krajów rozwijających się, emitują bardzo duże ilości gazów cieplarnianych, zapewniając, że w przyszłości będą dążyć do neutralności klimatycznej” – dodaje Paweł Sałek.

Czytaj też: Zielony Ład to sabotaż i plan rozbicia Unii Europejskiej

swiatrolnika.info 2023