PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Polityka / Śliwka: Krajowa Grupa Spożywcza może osiągnąć przychody 3,5 mld zł

Śliwka: Krajowa Grupa Spożywcza może osiągnąć przychody 3,5 mld zł

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-03-30 14:30:00
Krajowa Grupa Spożywcza

Jak stwierdził wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka, Krajowa Grupa Spożywcza może osiągnąć przychody na poziomie 3,5 mld zł.

Krajowa Spółka Cukrowa z wniesionymi do niej spółkami po przekształceniu w Krajową Grupę Spożywczą zyska też stabilność dzięki dywersyfikacji działalności i będzie wspierać rolników. Wiceminister wyjaśnił, że działalność holdingu będzie opierała się na wewnętrznym obiegu produktów oraz efekcie skali. Zaznaczył również, że wejście KGS w sprzedaż detaliczną to ewentualnie kolejny etap rozwoju spółki.

Krajowa Grupa Spożywcza coraz bliżej

We wtorek Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) podpisały umowę przekazania nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z branży rolno-spożywczej. Pozwoli to MAP sfinalizować proces tworzenia holdingu rolno-spożywczego pod nazwą Krajowa Grupa Spożywcza (KGS).

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował we wtorek, że KGS powstanie w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową (KSC), a w ciągu siedmiu dni projekt uchwały w tej sprawie trafi pod obrady Rady Ministrów.

,,Po uzyskaniu zgody Rady Ministrów w ciągu 21 dni zwołamy walne zgromadzenie akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej. Walne zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się pod koniec kwietnia, zmieni nazwę KSC na Krajową Grupę Spożywczą i to będzie de facto domknięcie procesu" – wyjaśnił odpowiedzialny za projekt wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka w rozmowie z PAP.

Proces tworzenia holdingu spożywczego łącznie z wpisem do KRS ma zakończyć się w I półroczu tego roku. Zgoda UOKiK na powstanie spółki została wydana w 2021 roku.

,,Krajowa Spółka Cukrowa to największy podmiot sektora rolno-spożywczego znajdujący się w domenie Skarbu Państwa. Przygotowaliśmy najbardziej kompleksową analizę, która dotyczyła sektora rolno-spożywczego w Polsce. Wybraliśmy oprócz Krajowej Spółki Cukrowej 14 podmiotów, których majątek zostanie wniesiony do Krajowej Spółki Cukrowej w celu podwyższenia kapitału. Krajowa Spółka Cukrowa wyemituje akcje, które zostaną objęte przez Skarb Państwa przez wniesienie aportem spółek. To jest najczystsza konstrukcja, ponieważ przez to zwiększamy udział Skarbu Państwa w Krajowej Grupie Spożywczej" – przekazał Andrzej Śliwka.

krajowa grupa spożywcza

W skład Grupy wejdzie wiele podmiotów

Obecnie Skarb państwa ma 79,69 proc. akcji w Krajowej Spółce Cukrowej. Pozostała cześć znajduje się w rękach plantatorów i rolników.

,,Jesteśmy w stałym kontakcie z plantatorami i rolnikami. Każdy etap tworzenia holdingu spożywczego był z nimi konsultowany. Dzisiaj jeszcze spotykam się z sekretariatem rolnictwa i sekretariatem spożywczym NSZZ Solidarność, które wiodą prym w rozmowach, żeby dograć poszczególne tematy związane z porozumieniami płacowymi" – zapewnił Andrzej Śliwka.

,,Po podwyższeniu kapitału KSC państwo będzie miało w nowopowstałym holdingu o nazwie Krajowa Grupa Spożywcza ok. 85 proc. akcji" – doda Andrzej Śliwka.

Minister wyliczył, że w KGS znajdą się m.in. Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Ziemniaka, Kombinat Rolny Kietrz, Pomorsko-Mazurska Hodowla Buraka Cukrowego i Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego.

,,Są to podmioty, które dobrze prosperują i są perspektywiczne, chociaż wymagają wsparcia. Dzięki temu, że mamy środki w Krajowej Spółce Cukrowej i w budżecie państwa na jakąś formę dokapitalizowania, chcemy mieć podmioty konkurencyjne na rynku. Tak by polski rolnik miał wybór, czy np. sprzeda zboże firmie X czy do Elewarru" – zaznaczył Andrzej Śliwka.

Możliwe poszerzenie Grupy

Wiceminister aktywów państwowych nie wykluczył, że w przypadku pojawienia się kolejnych podmiotów, które będą chciały wejść do Krajowej Grupy Spożywczej, będzie ona mogła zwrócić się do właściwego ministra. Wtedy – jak stwierdził – środki z funduszu reprywatyzacji czy też z funduszu inwestycji kapitałowych zostaną przeznaczone na dokapitalizowanie KGS, by nabyła taki podmiot.

Według Śliwki Krajowa Spółka Cukrowa wraz z wniesionymi do niej spółkami może osiągnąć przychody na poziomie 3,5 mld zł., czyli o 1/3 więcej niż samodzielnie. Powstały holding spożywczy zatrudni 4,5 tys. osób. Mocno przyczyni się też do wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, co w obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie nabiera szczególnej wagi - dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że działalność holdingu będzie opierała się na wewnętrznym obiegu produktów oraz efekcie skali.

,,Jeżeli z jednej strony będzie duże zapotrzebowanie na produkty, a z drugiej strony duża grupa rolników, która chce je sprzedać, to można negocjować preferencyjne ceny" – stwierdził Andrzej Śliwka.

Zaznaczył również, że wejście KGS w sprzedaż detaliczną to ewentualnie kolejny etap rozwoju spółki.

,,Budowa handlowej sieci spożywczej będzie możliwa dopiero wówczas, kiedy KGS będzie miała w portfelu dużo produktów. My jesteśmy obecnie jeszcze trzy kroki przed tym. Konsolidujemy podmiot, który ma być stabilny. Rynek cukru jest niestety rynkiem schodzącym musi być oparty o kilka segmentów, by zachować stabilność. KSC w 97 proc. stoi na jednej nodze - cukrze. Musimy sukcesywnie dywersyfikować jej działalność, by zapewnić stabilność pracy zatrudnionym. Robimy to, patrząc z perspektywy właścicielskiej oraz z perspektywy polskiego rolnika. Na razie więc nie ma planu budowy sieci sprzedaży detalicznej, ale jeżeli będziemy rozwijać się tak jak do tej pory, to w pewnym horyzoncie czasowy taki ruch też może nastąpić, bo to jest naturalna kolej biznesowa" – zwrócił uwagę wiceminister.

Dodał też, że chodzi o grę rynkową.

,,Konkurencja musi się dostosować do najważniejszego gracza na rynku. Spółka, którą tworzymy, taka ma być i nie będzie koncentrowała się jedynie na osiąganiu zysku" – zaznaczył Andrzej Śliwka.

Czytaj też: Izba Zbożowo–Paszowa: Krajowa Grupa Spożywcza to dobry kierunek

PAP/fot.MAP


Autor: Polska Agencja Prasowa

Moskwa: Trójmorze jest strategiczne dla Polski z perspektywy energetyki


Autor: Polska Agencja Prasowa

Krawczyk: 750 zł rekompensaty za węgiel dla sprzedawców


Autor: Polska Agencja Prasowa

Moskwa: Kary w sprawie Turowa nałożono w sposób bezprawny


BULT SMOGOWICZE