Talk icon

Informacje

01-07-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Zdrowy materiał szkółkarski to gwarancja opłacalności produkcji sadowniczej

Materiał szkółkarski

Zdrowy i spełniający wymagania określone w przepisach prawa materiał szkółkarski jest podstawowym warunkiem gwarantującym opłacalność produkcji sadowniczej.

Powinien on być wolny lub praktycznie wolny od patogenów. Szczególną uwagę należy zwrócić na choroby wywołane przez wirusy. PIORiN zachęca producentów materiału szkółkarskiego do odwiedzenia strony, gdzie podana jest lista RNQP dla określonych gatunków/rodzajów materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych oraz informacje dotyczące m.in. szkodliwości organizmów, opisy i fotografie objawów ich występowania, terminy lustracji i pobierania prób do badań.

PIORiN zachęca producentów do odwiedzenia jego strony

Materiał szkółkarski powinien być wolny lub praktycznie wolny od patogenów. Szczególną uwagę należy zwrócić na choroby wywołane przez wirusy.

Jeżeli dostawca wytwarzający materiał szkółkarski kategorii elitarny i kwalifikowany złożył oświadczenie, że będzie sam pobierał próbki materiału szkółkarskiego pod kątem obecności regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP), to dokonuje tego samodzielnie. W przypadku materiału szkółkarskiego CAC ocena (w tym pobieranie prób) dokonywana jest zawsze przez dostawcę. Obligatoryjne działanie urzędowe jest prowadzone w przypadku organizmów kwarantannowych.

PIORiN zachęca producentów materiału szkółkarskiego do odwiedzenia strony, gdzie podana jest lista RNQP dla określonych gatunków/rodzajów materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych oraz informacje dotyczące m.in. szkodliwości organizmów, opisy i fotografie objawów ich występowania, terminy lustracji i pobierania prób do badań.

Materiał szkółkarski

Materiał szkółkarski  jest badany w labolatoriach PCA

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa apeluje o stosowanie się do zawartych w metodykach wymogów co do terminu i sposobu pobierania prób. Pobranie prób w sposób zgodny z wymaganiami jest podstawowym warunkiem uzyskania wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego.

Materiał szkółkarski badany jest w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, spełniających wymagania normy PN/EN ISO/EIC 17025:2018-02. Stanowi to gwarancję wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, spełniających oczekiwania klienta.

Ze względu na organizację pracy w Laboratorium prosimy o wcześniejszy kontakt z wybranym Laboratorium (kontakt do Oddziałów Centralnego Laboratorium lub kontakt do Referencyjnego Laboratorium Nasiennego) w celu uzgodnienia terminu badania.

Czytaj też: PIORiN: materiał szkółkarski pod lepszym nadzorem dzięki szkoleniom

piorin.gov.pl

swiatrolnika.info 2023