O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

18-11-2021

Autor: Tomasz Racki

Wielki protest rolników w Brukseli – znamy plan manifestacji

protest rolników

Już 13. i 14. grudnia w Brukseli odbędzie się największy w historii międzynarodowy protest rolników. Gospodarze z całej Europy dadzą wyraz swojego sprzeciwu wobec strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Głównymi organizatorami protestu są Szczepan Wójcik z Polski (#EUnitedAgri – Instytut Gospodarki Rolnej), Mark van den Oever z Holandii (Farmers Defence Force) oraz Claus Hochrein z Niemiec (LsV Deutschland). W wydarzeniu swój udział zapowiedzieli, zaniepokojeni skutkami Europejskiego Zielonego Ładu, rolnicy z Holandii, Niemiec, Polski, Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Włoch i szeregu innych państw, których lista wciąż się wydłuża.

Protest rolników w Brukseli już blisko

Przedsięwzięcie zacznie się 13. grudnia o godzinie 09.00 Dzielnicy Europejskiej w Brukseli – w czasie obrad Rady ds. Rolnictwa UE – zaplanowana została blokada z użyciem ciągników. Konferencja prasowa inaugurująca dwudniowe protesty zorganizowana zostanie 13 grudnia o godz. 09.00 w Press Conference (venue: Maelbeek room, Residence Palace, Rue de la Loi 155, 1040 Brussels). Wezmą w niej udział przedstawiciele organizacji rolniczych i przetwórców z wszystkich państw biorących udział w proteście, a już o godz. 11 rozpocznie się protest przy rondzie Schumana w bezpośredniej bliskości budynków Komisji Europejskiej i Rady ds. Rolnictwa UE.eunitedagri protest rolnikow szczepan wojcik

Organizacje rolnicze w kwestii Europejskiego Zielonego Ładu jednym głosem mówią o związanych z nim zagrożeniach. Zdaniem gospodarzy nowa unijna strategia przyczyni się do znacznego obniżenia wskaźników produkcji rolniczej w UE, co bezpośrednio przełoży się na zachwianie stabilności bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej.

Na co dzień jesteśmy konkurentami rywalizującymi o miejsce na rynkach zbytu. Jednak w związku z działaniami podejmowanymi przez Komisję Europejską jesteśmy zmuszeni, aby pierwszy raz w historii, zjednoczyć się i wspólnie walczyć o przyszłość naszych gospodarstw oraz o suwerenność żywnościową Europy. Z dużym zaniepokojeniem obserwujemy działania podejmowane przez Komisję Europejską. Forsowane propozycje dotyczące wprowadzania zakazów i ograniczeń związanych z polityką “Od pola do stołu” oraz “strategią bioróżnorodności” w ramach Nowego Zielonego Ładu będą miały daleko idące, tragiczne skutki dla europejskiego rolnictwa. W wyniku wprowadzenia forsowanych zmian, żywności wysokiej jakości, jaką wytwarzamy na terenie Unii Europejskiej, będzie zdecydowanie mniej, a jej ceny drastycznie wzrosną przy jednoczesnym spadku jej dostępności dla konsumentów. Jednocześnie dochodowość prowadzonych przez nas gospodarstw w sposób drastyczny zostanie zachwiana

– powiedział Szczepan Wójcik, główny organizator protestów i pomysłodawca inicjatywy #EUnitedAgri.

Rolnicy domagać się będą racjonalnego i odpowiedzialnego podejścia Komisji Europejskiej względem kształtowania ram przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej oraz szacunku dla ciężkiej pracy gospodarzy z całej Europy.

Plan protestów rolniczych – godzina po godzinie

Data i miejsce: 13-14 grudnia, Bruksela
Organizatorzy: #EUnited Agri, Farmers Defence Force, LsV Deutschland
Plan protestów:

Dzień 1 – 13.XII.2021 r.
9:00-10:00: Konferencja prasowa (miejsce: sala Maelbeek, Residence Palace, Rue de la Loi
155, 1040 Bruksela), Przyjazd ciągników na miejsce demonstracji
11:00-15:00: Demonstracja w pobliżu Komisji Europejskiej i budynku Rady ds. Rolnictwa UE przy rondzie Schumana, od 15:00: Dyskusje/Wywiady z politykami i prasą (miejsce demonstracji oraz sala Maelbeek
w Residence Palace)

Dzień 2-14.XII.2021 r.
9:00-11:30: Śniadania rolników-konsumentów pod namiotem (miejsce demonstracji)
11:30-14:00: Dyskusje/wywiady z politykami, prasą (miejsce demonstracji)
14:00: Koniec akcji

Kontakt do organizatorów:
Monika Przeworska +48 535 526 626 lub Karolina Hernik +48 537 910 640,
e-mail: biuro@instytutrolny.pl

Czytaj także: Janusz Kowalski (Solidarna Polska): Chętnie wezmę udział w proteście rolników w Brukseli

swiatrolnika.info 2023