Talk icon

Informacje

13-07-2022

Autor: Jagoda Mrowiec

Weterynarze nie zgadzają się na proponowane zmiany wynagrodzeń

Weterynarze

Weterynarze negatywnie podchodzą do niedawno przedstawionego projektu zmiany wynagrodzeń. Sprzeciwiają się obniżeniu niektórych stawek.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano niedawno projekt rozporządzenia określającego wysokość wynagrodzenia za czynności wykonywane przez lekarzy weterynarii i inne osoby współpracujące z Inspekcją Weterynaryjną. Lekarze negatywnie podchodzą do zmian, wskazując ich słabe strony.

Brak zgody na obniżanie niektórych stawek

Projekt „rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii” został skierowany do 14– dniowych konsultacji. W związku z tym, 12 lipca 2022 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej ze stroną rządową. Uczestniczyli w nim m.in. wiceminister rolnictwa, Lech Kołakowski i zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Magdalena Bartosińska.

Weterynarze nie akceptują przedstawionego im projektu. Według nich, w takiej formie nie może zostać on wprowadzony w życie. Zwracają szczególną uwagę na zawarte w projekcie plany obniżenia niektórych stawek. W związku z trudną sytuacją gospodarczą spowodowaną inflacją i wzrostem cen, zmiany te wywołują sprzeciw środowiska. Zaznaczają, że zmiany powinny być korzystne dla ogółu weterynarzy współpracujących z Inspekcją Weterynaryjną. Nie można więc dopuścić do sytuacji, w której pewna część lekarzy, na skutek wprowadzenia rozporządzenia, będzie pokrzywdzona i straci jakiś odsetek wynagrodzenia.  Z brakiem akceptacji spotkał się również sposób wyliczania kwot wynagrodzenia przez MRiRW.

,, Za kuriozalne przyjmujemy oparcie przez MRiRW wyliczeń stawek wynagrodzeń na podstawie sprawozdań budżetowych powiatowych inspektoratów weterynarii z 2019 roku” – czytamy w komunikacie Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.

Weterynarze

Weterynarze opracowują wspólne stanowisko

Przedstawiciele rządu, którzy uczestniczyli w spotkaniu, poprosili o przygotowanie i przedstawienie przez Porozumienie Warszawskie zastrzeżeń odnośnie projektu rozporządzenia. Zebranie jego członków odbędzie się w najbliższy poniedziałek. Wtedy też weterynarze ustalą wspólne stanowisko swojego środowiska, które zostanie przekazane do MRiRW. Opracują również plan dalszych działań. Wyrażają oni nadzieję, że następne negocjacje ze stroną rządową, przyniosą oczekiwany skutek i postulaty lekarzy zostaną wprowadzone do projektu rozporządzenia.

Lekarze weterynarii podkreślają również, że przedstawiali wiele razy na piśmie, czego oczekują od MRiRW. Tym samym, strona rządowa nie powinna być zaskoczona ich postulatami.

Czytaj również:Lekarze weterynarii zarobią więcej. Nowe propozycje stawek

Vetpol.org /fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023