O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

09-08-2020

Autor: Alicja Ostrowska

Ubój świni na własny użytek. Rolniku! O czym musisz wiedzieć?

Ubój świni na własny użytek

Ubój świni na własny użytek może zostać przeprowadzony na terenie gospodarstwa, w którym utrzymywano zwierzęta lub w innym gospodarstwie. Należy jednak pamiętać o tym, że pozyskane w taki sposób mięso można wykorzystać wyłącznie do własnego użytkowania.

Ubój świni na własny użytek – jakie obowiązki ciążą na rolniku?

Ubój świni na własny użytek wymaga, co najmniej 24 godziny przed zaplanowanym zabiegiem, poinformowania o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii. Właściciel zwierzęcia powinien również złożyć odpowiedni formularz maksymalnie 30 dni po uboju internetowo lub osobiście w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku dokonania uboju na obszarze objętym restrykcjami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgłoszenia uboju należy dokonać w ciągu 48 godzin. W sytuacji, w której ubój ma zostać przeprowadzony w innym gospodarstwie niż to, w którym zwierzę było utrzymywane, powinno się odnotować przemieszczenie osobnika w Centralnej Bazie Danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Czytaj także: Największa rzeźnia Tönnies może ponownie dokonywać uboju

Ubój świni na własny użytek, a istota zgłaszania tego zamiaru

Ubój świni na własny użytek 2Zgłaszanie zamiaru uboju świni na własny użytek jest istotną informacją, która stanowi ważny element unijnego systemu, który gwarantuje skuteczne zwalczanie zakaźnych chorób zwierząt oraz żywność bezpieczną dla zdrowia przyszłych konsumentów. Umożliwia również łatwy dostęp zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw należących do Unii Europejskiej.

Ubój świni na własny użytek, a wymagania dotyczące zwierząt

Ubój świni na własny użytek może zostać przeprowadzony wówczas, gdy zwierzęta są zdrowe, gospodarstwo nie podlega żadnym ograniczeniom ze względu na występowanie chorób zakaźnych, które podlegają obowiązkowi zwalczania, zwierzęta nie były leczone lub upłynął okres karencji dla produktu leczniczego, jeżeli przed poddaniem ubojowi osobniki były leczone oraz zwierzęta są zarejestrowane i właściwie oznakowane.

Ubój świni na własny użytek to produkcja wyłącznie na własne potrzeby

Należy pamiętać o tym, że ubój świni na własny użytek to produkcja mięsa wyłącznie na własne potrzeby i/lub potrzeby najbliższej rodziny. Mięso nie może podlegać sprzedaży. Na właścicielu zwierzęcia ciąży również obowiązek przeprowadzenia wszelkich badań w kierunku chorób np. włośnicy. Ubój musi odbyć się przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt, co ma na celu przede wszystkim ograniczenie ich cierpienia do minimum.

bip.gov.pl, szczytno.piw.gov.pl

swiatrolnika.info 2023