O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

07-07-2022

Autor: Świat Rolnika

Sianokosy na łąkach w Bieszczadach. Będą karmą dla żubrów

Sianokosy

W Bieszczadach trwają leśne sianokosy. Skoszonych zostanie 2,5 tys. ha śródleśnych łąk. Leśnicy już przygotowują z nich pokarm dla żubrów. 

Jak zaznaczył we wtorek rzecznik RDLP w Krośnie Edward Marszałek, "leśnicy przygotowują m.in. zimową karmę uzupełniającą dietę dla ponad 750 bieszczadzkich żubrów". Jednak głównym celem sianokosów – zauważył rzecznik – "jest utrzymanie mozaiki siedlisk i zapewnienie środowiska życia dla ptaków, gadów i zwierzyny korzystającej ze świeżego potrawu".

Leśne sianokosy pokarmem dla żubrów

Skoszono już trawę na 300 hektarach łąk w nadleśnictwach Baligród, Komańcza, Lutowiska i Stuposiany.

"Leśnicy zamierzają przygotować ponad 200 tzw. balotów; specjalnie opakowanych beli z sianokiszonką. Karmę uzupełnia się poprzez zakupy stosownie do potrzeb, jakie zaistnieją zimą" – wyjaśnił rzecznik krośnieńskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Jednak głównym celem sianokosów – zauważył rzecznik – "jest utrzymanie mozaiki siedlisk i zapewnienie środowiska życia dla ptaków, gadów i zwierzyny korzystającej ze świeżego potrawu".

Najwięcej łąk w użytkowaniu – prawie 1200 ha – ma Nadleśnictwo Bircza. Są to tereny wyludnionych wsi, które pełnią bardzo ważną funkcję w ochronie różnorodności biologicznej. Nadleśnictwo Bircza realizuje program opracowany przez botaników. Przedsięwzięcie ma pomóc zachować unikalne zbiorowiska łąkowe, w tym muraw 3,30 ha i półnaturalnych łąk świeżych 413 ha.

Marszałek zwrócił uwagę, że występują na nich takie gatunki roślin jak: biedrzeniec mniejszy, groszek łąkowy, jastrun właściwy, dziurawiec czteroboczny, przytulinka wiosenna, lebiodka pospolita, rajgras wyniosły, konietlica łąkowa, ostrożeń błotny, dzwonek rozpierzchły, kozibród łąkowy, krwiściąg lekarski, a jesienią zakwita zimowit jesienny.

Natomiast w Nadleśnictwie Rymanów sianokosy odbyły się już na 140 ha łąk; większość na obszarze rezerwatu "Źródliska Jasiołki". Tam zakres i harmonogram prac są uzgadniane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

W Nadleśnictwie Lutowiska leśnicy wykoszą ponad 300 ha łąk, z czego 15 ha na terenie rezerwatu "Krywe".

Sianokosy

Karma dla żubrów 

Oprócz siana i sianokiszonki leśnicy na zimę przygotują także ok. 150 ton tzw. karmy soczystej, m.in. buraków, marchwi, kukurydzy oraz prawie 30 ton owsa i karmy w granulacie. Ta ostatnia pozwala na podawanie zwierzynie m.in. szczepionek i lekarstw.

"Gdyby zima okazała się długa, mroźna i śnieżna, karma będzie uzupełniana na bieżąco poprzez zakupy potrzebnych produktów" – przypomniał Marszałek.

W Bieszczadach, w dwóch do niedawna odizolowanych od siebie dzikich populacjach, żyje ponad 750 żubrów. Po kilku wiekach nieobecności, pierwsze żubry w Bieszczady sprowadzono w 1963 r.

Należą do linii hodowlanej białowiesko-kaukaskiej. Są potomkami żubra z Kaukazu oraz samic bytujących w ogrodach zoologicznych i zwierzyńcach prywatnych. Żubry linii górskiej na wolności żyją wyłącznie w Bieszczadach. W pozostałych ośrodkach w Polsce żyją żubry czystej linii białowieskiej.

Czytaj też: "Rz”: Lasy Państwowe zaoferują więcej chrustu. Oczywiście nie za darmo

PAP/fot. fb Nadleśnictwo Stuposiany, Lasy Państwowe

swiatrolnika.info 2023