O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

13-10-2022

Autor: Karol Pepliński

Projekt: Hodowcy świń mogą otrzymać dodatkowe wsparcie

hodowcy świń

Projekt rozporządzenia przygotowany przez resort rolnictwa przewiduje, że hodowcy świń będą mogli otrzymać dodatkową pomoc finansową.

Chodzi o sektory rolne najbardziej poszkodowane przez wojnę w Ukrainie. Wysokość pomocy będzie zależeć od liczby świń, ale nie przekroczy 15 tys. euro. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski oraz wypłacała pieniądze.

Hodowcy świń dostaną dodatkowe wsparcie?

Do opiniowania trafił projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”, przygotowany przez resort rolnictwa.

Podobną pomoc otrzymali już hodowcy świń, ale pochodziła ona z innych środków, m.in. z budżetu krajowego; tym razem będzie sfinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projektowane rozporządzenie stwarza ramy prawne pozwalające na udzielenie wsparcia sektorom rolnym najbardziej poszkodowanym z powodu wojny w Ukrainie. Określa ono formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek o przyznanie pomocy. Uznano, że w Polsce najbardziej poszkodowanym sektorem rolnym jest hodowla świń w cyklu zamkniętym, w tym produkcja prosiąt, gdzie nastąpiło istotne zwiększenie kosztów, a produkcja od kilku lat jest nieopłacalna.

,,Producenci świń w Polsce od kilku lat borykają się z problemem redukcji liczby loch zapewniających dostateczną podaż prosiąt. Spadające równolegle ze spadkiem cen tuczników ceny prosiąt powodują spadek opłacalności w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji prosiąt. Taka tendencja skutkuje wycofaniem się z produkcji gospodarstw, których utrzymanie na rynku jest kluczowe dla zachowania produkcji świń w oparciu o stado podstawowe świń" – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

hodowcy świń

Hodowcy świń w złej sytuacji

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przewiduje, że w 2022 r. sytuacja producentów wieprzowiny (po 2021 r., w którym produkcja była niedochodowa) nadal będzie niekorzystna, a hodowcy świń nadal będą ponosić straty.

Według projektu rozporządzenia pomoc przyznana zostanie rolnikowi, który do 15 maja 2022 r. zgłosił do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanie co najmniej 10 świń urodzonych w siedzibie stada od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Wysokość pomocy będzie zależała od liczby zgłoszonych świń. Np. jeżeli rolnik zgłosił do rejestru co najmniej 10 sztuk, pomoc wyniesie 2,4 tys. zł, a w przypadku 600 sztuk – 70 tys. zł.

Zakłada się, że pomoc w ramach tych środków otrzymają wszyscy uprawnieni rolnicy. Może być ona przyznana tylko raz i nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 15 tys. euro. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski oraz wypłacała pieniądze.

Czytaj też: Hodowla świń w Polsce coraz bardziej profesjonalna

PAP/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023