PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / Hodowcy świń otrzymają wsparcie. Pierwsze podsumowanie naboru

Hodowcy świń otrzymają wsparcie. Pierwsze podsumowanie naboru

Autor: Świat Rolnika 2022-07-18 19:30:00
Hodowcy świń

15 lipca był ostatnim dniem, w którym hodowcy świń mogli dostarczyć do biur powiatowych ARiMR wnioski o „Nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów świń”.

Według wstępnych danych o to wsparcie ubiegało się blisko 18 tys. rolników. Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowca może otrzymać wsparcie do maksymalnie 2000 świń.

Hodowcy świń otrzymali wsparcie 

Nabór, który rozpoczął się 2 lipca 2022 r., właśnie dobiegł końca. Na razie zarejestrowanych zostało blisko 18 tys. wniosków o pomoc – najwięcej w woj. wielkopolskim 5,76 tys., woj. kujawsko-pomorskim 3 tys. i woj. łódzkim 1,75 tys. Nie są to dane ostateczne, bowiem nie wszystkie złożone w terminie dokumenty mogły zostać wprowadzone do systemu ARiMR. Nie można także wykluczyć, że producenci złożą jeszcze wnioski o pomoc do północy 15 lipca korzystając z platformy ePUAP. Przypomnijmy, że za datę złożenia wniosku uznaje się datę jego wpływu do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Wysokość dofinansowania do jednej sztuki wynosi 80 zł, a hodowcy świń mogą otrzymać wsparcie do maksymalnie 2000 świń. O wsparcie mogli się starać producenci trzody chlewnej, w których gospodarstwach między 1 kwietnia a 30 czerwca 2022 r. urodziły się świnie. Zwierzęta musiały być oznakowane i zgłoszone do systemu IRZ ARiMR do 15 lipca 2022 r. Ponadto wnioskodawcy zobowiązani byli do zadeklarowania realizacji przynajmniej jednego z 12 działań prośrodowiskowych np. prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, stosowanie zasad produkcji integrowanej czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Wnioski przyjmowały biura powiatowe Agencji. Można już było złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Hodowcy świń

Czytaj też: Hodowcy trzody chlewnej odnieśli się do raportu “Koniec epoki klatkowej” 

ARiMR/fot. pixabay