O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

24-01-2023

Autor: Polska Agencja Prasowa

Polscy rolnicy i mieszkańcy wsi zadowoleni z pracy ARiMR

ARiMR polska wieś

76,3 proc. mieszkańców obszarów wiejskich korzystających z usług ARiMR ocenia jej działalność bardzo dobrze i dobrze.

Wynika tak z badania „Polska Wieś i Rolnictwo 2022”. Wynik, jaki osiągnęła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest o 3,9 proc. lepszy niż w raporcie opublikowanym w 2021 roku.

Praca ARiMR jest doceniania przez polską wieś

“Na ocenę działania Agencji duży wpływ mają tempo i skala wypłacanych środków. Trzeba powiedzieć, że te wyniki są bardzo dobre” – stwierdziła w ramach podsumowania minionego roku, w jednym z wywiadów, prezes ARiMR Halina Szymańska. 

W 2022 roku Agencja wypłaciła beneficjentom rekordową kwotę blisko 32 mld zł.

Działalność ARiMR cieszy się pozytywną opinią wśród beneficjentów. Docenili oni przede wszystkim kompetencje pracowników Agencji (77,5 proc. – wskazania „bardzo dobrze” i „dobrze” łącznie) i jakość obsługi (72,3 proc.). Spośród stron internetowych instytucji, które podlegają Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to witryna Agencji jest wskazywana jako główne źródło informacji o dostępnych programach wsparcia dla mieszkańców obszarów wiejskich i rolników. Badani wyższe noty przyznali jedynie portalowi prowadzonemu przez MRiRW.

Zobacz także: ARiMR kończy wypłaty zaliczek. Ponad 12,5 mld zł na kontach rolników

„Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie ankietowe prowadzone od 2004 r. Coroczne raporty zawierają m.in. ocenę działających na rzecz sektora rolnictwa instytucji oraz opinie rolników dotyczące sytuacji gospodarstw rolnych, podnoszenia wiedzy i umiejętności rolniczych czy korzystania z internetu. Ponadto respondenci wypowiadają się na temat skierowanych do nich unijnych programów pomocowych, zakresu wsparcia ze środków publicznych, a w minionym roku udzielili także odpowiedzi na pytania o wpływ wojny na bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Najnowsza analiza została zrealizowana na próbie 1560 mieszkańców obszarów wiejskich na zlecenie: MRiRW, ARiMR, KOWR i KRUS.

ARiMR Polska wieś

fot.gov/Pixabay

swiatrolnika.info 2023