O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

02-10-2023

Autor: Świat Rolnika

OZE w gospodarstwie rolnym! Czy fotowoltaika może być opłacalna?

Fotowoltaika

Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym nie tylko ma ekonomiczny sens, ale również stanowi sensowny krok z ekologicznego punktu widzenia. 

Wykorzystując odnawialne źródła energii, rolnicy mogą osiągnąć autonomię energetyczną, obniżyć koszty swojej działalności i jednocześnie przyczynić się do ochrony środowiska oraz promowania zrównoważonego rozwoju. 

Po jakim czasie może zwrócić się instalacja fotowoltaiczna?

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach rolnych przynosi wiele różnorodnych korzyści, przede wszystkim w postaci oszczędności finansowych i niezależności energetycznej. Koszty związane z instalacją fotowoltaiczną mogą zostać zrównoważone dzięki dostępnym dotacjom, programom wsparcia oraz odpowiednim ramom prawnym, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym. 

Przy odpowiednim wsparciu finansowym pełny zwrot z inwestycji w panele fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym może wystąpić już okresie 2-3 lat. Dodatkowo fotowoltaika stanowi opłacalną inwestycję dla rolnictwa, przyczyniając się zarówno do zrównoważonego rozwoju, jak i ochrony środowiska naturalnego.

Jakie korzyści przynosi fotowoltaika w gospodarstwie rolnym?

Od dawna istnieją technologie pozwalające na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej, a w ostatnich latach ich popularność znacznie wzrosła. Fotowoltaika jest doskonałą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na prąd w rolnictwie, wzrastające ceny energii pochodzącej z tradycyjnych źródeł oraz narastające ograniczenia dotyczące emisji szkodliwych gazów cieplarnianych. 

Posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej, szczególnie z opcją magazynowania energii, oferuje wiele korzyści:

– niezależność energetyczną, oznaczającą brak wpływu podwyżek cen energii lub problemów z siecią na funkcjonowanie gospodarstwa;
– możliwość wykorzystania prądu jako źródła ciepła do ogrzewania domu, obory, kurnika i innych budynków;
– ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do poprawy zdrowia, jakości plonów i hodowli oraz zmniejszenia niekorzystnych zmian klimatycznych, takich jak gwałtowne zjawiska pogodowe czy anomalie, które mogą prowadzić do strat w rolnictwie;
– długoterminowe korzyści finansowe, w tym obniżenie kosztów i możliwość sprzedaży nadwyżek energii jako dodatkowego źródła dochodów.

Z jakimi kosztami należy się liczyć?

Głównym wyzwaniem, które budzi najwięcej wątpliwości wśród rolników, to stosunkowo wysokie koszty instalacji. Aby rozpocząć oszczędzanie i inne korzyści z własnego źródła energii, trzeba najpierw zainwestować kilkadziesiąt tysięcy, a czasem nawet ponad 100 tysięcy złotych. Na przykład, instalacja fotowoltaiczna o mocy poniżej 26 kWp z magazynem energii o pojemności 13 kWh kosztuje około 140 tysięcy złotych. W przeszłości możliwe było znaczne obniżenie tych kosztów, dzięki dofinansowaniom z programu "Poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – w obszarze zielona energia w gospodarstwie".

Przyszłe edycje lub podobne programy wydają się być tylko kwestią czasu. Inne dostępne formy wsparcia dla energii odnawialnej na obszarach wiejskich obejmują:

– Agroenergię;
– Energia dla Wsi;
– programy modernizacji i termomodernizacji gospodarstw;
– ulgi podatkowe od rolniczego podatku od nieruchomości.

Nie wszystkie te formy wsparcia finansowego można łączyć ze sobą, dlatego warto skonsultować się z ekspertami, zanim podejmie się decyzję o składaniu wniosków.

Warto podkreślić, że istnieją dostępne dotacje i programy wsparcia, które ułatwiają wdrożenie tego rodzaju inicjatyw. W obliczu rosnącego globalnego zapotrzebowania na energię i wzrastającej troski o stan środowiska naturalnego fotowoltaika w gospodarstwach rolnych stanowi doskonałą odpowiedź na te wyzwania, przynosząc jednocześnie konkretne korzyści finansowe.

Zobacz także: Panele mono- i polikrystaliczne - na które warto się zdecydować?

swiatrolnika.info 2023