Talk icon

Informacje

04-04-2021

Autor: Monika Faber

Opas cieląt – rachunek ekonomiczny i opłacalność

Opas cieląt

Opas cieląt i jego opłacalność uzależniona jest id wielu czynników, które dzielą się na mikroekonomiczne (wewnętrzne) i makroekonomiczne (zewnętrzne). Na pierwszą grupę wpływ mają gównie decyzje podejmowane przez producentów. Natomiast do czynników makroekonomicznych zalicza się te, na które człowiek nie ma wpływu np. koniunktura gospodarcza, popyt i podaż na rynku wołowiny, inflacja czy system opodatkowania.

Opas cieląt, a opłacalność produkcji żywca wołowego

Wyznacznikiem efektywności hodowli bydła jest opłacalność produkcji. Wszelkie decyzje dotyczące procesu produkcji żywca wołowego powinny być podejmowane w oparciu o rachunek ekonomiczny. Opas cieląt oparty na ocenie efektywności ekonomicznej danego gospodarstwa rolnego pełno dwie kluczowe funkcje: pozwala na ocenę wyników finansowych gospodarstwa w okresie przeszłym i umożliwia ich kalkulację w przyszłych miesiącach.opas cielat oplacalnosc 45677

Opas cieląt – rachunek ekonomiczny

Każdy rachunek ekonomiczny składa się z przychodów i kosztów. Producentów żywca wołowego interesuje głównie różnica między składowymi rachunku ekonomicznego. W sytuacji, w której przychody z produkcji są wyraźnie wyższe od kosztów mamy do czynienia z efektywnym gospodarowaniem zasobami, a opas cieląt osiąga wysoki wskaźnik opłacalności. Jednak jeśli koszty przewyższają wysokość przychodów – produkcja jest nieopłacalna. Każdemu przedsiębiorczemu producentowi wołowiny zależy na tym, żeby uzyskać możliwie jak najwyższą maksymalizację dochodu z prowadzonej działalności rolnej.

Czytaj także: Dlaczego kury przestały się nieść? Odpowiedzi jest kilka

Opas cieląt, a inne działania rolne

Warto wziąć pod uwagę fakt, że na efekt ekonomiczny gospodarstwa składa się nie tylko opłacalność z produkcji żywca wołowego, ale również inne działania prowadzone w danym gospodarstwie rolnym, np. produkcja mleka. Opas cieląt warto rozbudować o produkcję roślinną, która pomoże zaspokoić zapotrzebowanie paszowe hodowli bydła. Trudnym aspektem z punktu widzenia rachunku ekonomicznego jest przede wszystkim wydzielenie kosztów prowadzenia produkcji żywca wołowego ze wszystkich nakładów ponoszonych na działalność rolniczą. Należy pamiętać o tym, że wartość przychodu jest uzależniona bezpośrednio od masy sprzedanego żywca i od ceny jednostkowej, którą uzyska się w skupie.

Opas cieląt – koszty pośrednie i bezpośrednie

Na nakłady prowadzenia opasu cieląt składają się koszty pośrednie i bezpośrednie. Koszty bezpośrednie to te uzależnione od efektywności procesu technologicznego i należą do nich m.in. koszty: zakupu zwierząt, żywienia, weterynaryjne, leków, strat produkcyjnych czy obsługi zwierząt. Natomiast koszty pośrednie to nakłady, których nie można jednoznacznie przypisać do kosztów prowadzenia opasu np. koszty prowadzenia rachunkowości, podatków czy ubezpieczeń.
cdr

 

swiatrolnika.info 2022