O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

12-01-2023

Autor: Świat Rolnika

Ministerstwo uruchamia nabór do Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników

nabór do Rady Rolników

Resort rolnictwa uruchomił nabór do nowej Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, na lata 2023–2025. Nabór trwa do 3 lutego br.

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników (zwana też „Radą Rolników”) składa się z 25 członków. Reprezentuje interesy ogółu ubezpieczonych i świadczeniobiorców dotyczące ubezpieczenia i działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Trwa nabór do Rady Rolników

Nabór kandydatów do Rady Rolników trwa do 3 lutego 2023 r. Radę Rolników powołuje na 3-letnią kadencję Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi spośród kandydatów zgłoszonych przez społeczno-zawodowe organizacje rolników i związki zawodowe rolników indywidualnych o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajową Radę Izb Rolniczych.

W chwili rozpoczęcia kadencji Rady Rolników co najmniej 15 jej członków powinno podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, a co najmniej 5 członków powinno pobierać emeryturę lub rentę rolniczą. 

Zobacz też: Emerytura rolnicza z KRUS – warunki uzyskania prawa do świadczenia

Zgłoszenie kierowane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno zawierać następujące dane o kandydacie:

  • imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu;
  • informację o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub posiadaniu prawa do emerytury lub renty rolniczej;
  • informacje o wykształceniu i kwalifikacjach zawodowych.

nabór do Rady Rolników

Jeżeli kandydat na członka Rady Rolników podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną KRUS, w której jest ubezpieczony. Natomiast jeśli kandydat posiada ustalone prawo do emerytury lub renty rolniczej, w zgłoszeniu należy podać jednostkę organizacyjną KRUS, która wypłaca świadczenie. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, zawierające zgodę każdego kandydata na kandydowanie na członka Rady Rolników.

MRiRW/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023