Talk icon

Informacje

22-05-2022

Autor: Michał Rybka

Lokalne produkty w centrach handlowych? Tego chcą Polacy

lokalne produkty

Od kilku lat obserwuje się trend mający na celu popularyzacje np. regionalnej żywności. Teraz Polacy chcą, aby lokalne produkty były w centrach handlowych.

Z raportu „Przyszłość centrów handlowych" wynika, że Polacy chcieliby lokalnych produktów w centrach handlowych i ograniczenia negatywnego wpływu tych centrów na środowisko. Oczekują także poszerzenia propozycji rozrywki i gastronomii.

Centra handlowe zmieniły nawyki zakupowe Polaków

Raport przygotowany przez Polską Radę Centrów Handlowych i firmę badawczą GfK jasno wskazuje na to, że Polacy chętnie kupują w centrach handlowych, doceniając je za atrakcyjność cenową, różnorodność asortymentu i wygodę zakupów, chcą jednak zmian, w tym zwiększenia różnorodności oferty o lokalne produkty.

Jak wskazali autorzy raportu, centra handlowe od blisko trzech dekad kreują nowoczesną przestrzeń dla handlu, rozrywki i gastronomii. Zmieniły sposób robienia zakupów Polaków, oraz pełnią istotną funkcję jako miejsca spotkań i budowania więzi społecznych.

Dodali, że rynek handlu detalicznego w Polsce nie ogranicza się do centrów handlowych oraz e-commerce, które razem generują około 40 proc. obrotów (30 proc. centra handlowe i 10 proc. online). Klienci mogą skorzystać z wielu alternatywnych kanałów sprzedaży, ok. 350 tys. sklepów stacjonarnych (w tym ok. 35 tys. zlokalizowanych w centrach handlowych) i 49 tys. sklepów internetowych.

Zwrócili uwagę, że pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój e-commerce w Polsce, powodując wzrost liczby sklepów internetowych o blisko 50 proc. Powtarzające się ograniczenia w handlu stacjonarnym, dotyczące głównie dużych obiektów handlowych, skutkowały częściowym przeniesieniem sprzedaży do internetu. Obroty e-commerce również wzrosły, choć procentowo ich roczny udział w całości handlu detalicznego nie przekracza 10 proc.

lokalne produkty

Lokalne produkty i globalne marki w jednym miejscu

Według dyrektora generalnego Polskiej Rady Centrów Handlowych Krzysztofa Poznańskiego dużym wyzwaniem dla centrów handlowych jest dopasowywanie oferty do lokalnego klienta i odróżnienie się od konkurencyjnych obiektów.

"Oferta powinna obejmować zarówno globalne brandy, jak i lokalnych przedsiębiorców, działających po sąsiedzku. Warto, aby zaskakiwała nowymi markami np. obecnymi dotychczas tylko online" – wskazał.

Dodał, że niezwykle istotna jest też współpraca z lokalnymi społecznościami i odpowiadanie na ich potrzeby oraz wyzwania współczesnego świata. Między innymi w zakresie dbania o środowisko, np. redukowania emisji gazów cieplarnianych, ograniczania zużycia energii i wody, zwiększania bioróżnorodności miast, czy wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego.

"Jednocześnie centra muszą znaleźć nowy pomysł i format na gastronomię i rozrywkę w swoich przestrzeniach, czego, oczekuje od nich ponad 50 proc. respondentów" – podał. Jak wyjaśnił, ważne są w tym aspekcie nietuzinkowa, wyróżniająca się oferta oraz atrakcyjny wygląd przestrzeni, np. odwoływanie się do atmosfery miasta lub dzielnicy, w której znajduje się centrum.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym blisko 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług. To wiodąca organizacja pozarządowa, działająca na rzecz rozwoju branży, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich.

Zobacz też: Produkty regionalne i tradycyjne – Polacy mają się czym chwalić

źródła:PAP/fot.pixabay, pexels

swiatrolnika.info 2023