PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Czas wolny /Produkty regionalne i tradycyjne – Polacy mają się czym chwalić

Produkty regionalne i tradycyjne – Polacy mają się czym chwalić

Autor: Alicja Ostrowska 2020-03-22 06:10:35
produkty regionalne

Produkty regionalne i tradycyjne są swoistymi wyznacznikami kultury konkretnych obszarów naszego kraju. Warto zatem poznać przepisy, które regulują ich funkcjonowanie na rynku produktów rolno-spożywczych oraz znać ich pełną listę.

Produkty regionalne i tradycyjne – rejestracja i ich ochrona

Ustawa z dnia z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. 2005 r., Nr. 10, poz. 68 z późn. zm.) reguluje wytyczne dotyczące organów i jednostek kompetentnych w dwóch obszarach, mianowicie oceny wniosków o rejestrację produktów i kontroli tychże produktów. Chodzi oczywiście o produkty regionalne i tradycyjne, których ochrona pozwala pielęgnować lokalne obyczaje.

Produkty regionalne i tradycyjne – kto jest uprawniony do oceny wniosków dotyczące rejestracji produktów?

Organami decydującymi w sprawach dotyczących oceny wniosków o rejestrację produktów regionalnych i tradycyjnych są minister rolnictwa i rozwoju wsi, którego zadaniami w sprawie produktów regionalnych i tradycyjnych są m.in.: przyjęcie i ocena wniosku o zarejestrowanie oraz wniosku o zmianę wniosku o rejestrację produktów regionalnych i tradycyjnych, przeprowadzenie postępowania wówczas gdy inne państwo wniosło sprzeciw do wniosku o rejestrację zgłoszonego przez Polskę produktu, przyjęcie i zgłoszenie sprzeciwu oraz prowadzenie postępowania, gdy Polska wzniesie sprzeciw do wniosku o rejestrację zgłoszonego przez inne państwo, przekazanie do Komisji Europejskiej informacji o jednostkach organizacyjnych i organach właściwych w sprawach kontrolowania i certyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych.

Czytaj także: Bezpieczeństwo żywnościowe jest podstawą stabilności państwa!

Produkty regionalne i tradycyjne – uprawnienia Rady

Specjalne repozytorium możliwości posiada Rada do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych. Jest ona organem doradczym i opiniodawczym ministra, którego zadaniami są m.in. rozpatrzenie wniosków o rejestrację i zmianę specyfikacji produktów regionalnych i tradycyjnych, analizowanie wszelkich zastrzeżeń do wniosków o ich rejestrację, wydanie opinii dotyczącej sprzeciwów do wniosków o rejestrację wniesioną przez inne państwo, rozpatrzenie sprzeciwów złożonych przez Polskę do wniosku o rejestrację wniesioną przez inne państwo.

Produkty regionalne i tradycyjne – organy kontrolujące produkty regionalne i tradycyjne dokonywane na wniosek producenta

Organy i jednostki organizacyjne upoważnione do kontroli i certyfikacji produktów posiadających oznaczenia ChNP, ChOG lub GTS to minister rolnictwa, którego zadaniem jest upoważnienie jednostek certyfikujących do przeprowadzenia kontroli, wydawania i cofania certyfikatów świadczących o zgodności procesu produkcyjnego produktów rolnych i środków spożywczych, które posiadają chronioną nazwę pochodzenia, chronione oznaczenie geograficzne i/lub będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami ze specyfikacją.Inną jednostką jest Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, który sprawuje nadzór nad osobami upoważnionymi przez ministra rolnictwa jednostkami certyfikującymi produkty regionalne i tradycyjne.

Produkty regionalne i tradycyjne – nadzór Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nad jednostkami certyfikującymi

Zadania Głównego Inspektora nad jednostkami certyfikującymi produkty regionalne i tradycyjne to między innymi przeprowadzenie audytów i inspekcji upoważnionych jednostek certyfikujących dotyczących stosowania przez nie procedur kontrolnych, posiadanych środków technicznych i kwalifikowania pracowników, weryfikowanie dokumentów dotyczących kontrolowania producentów produktów ChNP, ChOG, GTS, przeprowadzenie dokładnej analizy danych dostarczonych przez jednostki certyfikujące w sprawie produktów regionalnych i tradycyjnych, dotyczących kontroli zgodności procesu produkcyjnego ze specyfikacją produktów ChNP, ChOG, GTS, przekazywanie jednostkom, które zajmują się certyfikowaniem wniosków wynikające z ustaleń inspekcji lub audytu, nakładanie na uprawnione jednostki certyfikujące obowiązku wykonania w narzuconym terminie odpowiedniego działania naprawczego związanego z funkcjonowaniem tychże jednostek czy zatwierdzenie planów kontroli zgodności procesów produkcyjnych wraz ze specyfikacją produktów regionalnych ChNP, ChOG, GTS.

Produkty regionalne i tradycyjne – pełna lista produkty regionalne i tradycyjne

1. Andruty kaliskie
2. Bryndza podhalańska
3. Cebularz lubelski
4. Chleb prądnicki
5. Czosnek galicyjski
6. Fasola korczyńska
7. Fasola ("Piękny Jaś") z Doliny Dunajca
8. Fasola wrzawska 
9. Jabłka grójeckie
10. Jabłka łąckie 
11. Jagnięcina podhalańska
12. Kabanosy staropolskie
13. Karp zatorski 
14. Kiełbasa biała parzona wielkopolska
15. Kiełbasa jałowcowa staropolska
16. Kiełbasa krakowska sucha staropolska
17. Kiełbasa lisiecka
18. Kiełbasa myśliwska staropolska
19. Kiełbasa piaszczańska 
20. Kołacz śląski 
21. Krupnioki śląskie
22. Miód drahimski 
23. Miód kurpiowski
24. Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich
25. Miód z Sejneńszczyzny
26. Obwarzanek krakowski
27. Olej rydzowy tradycyjny
28. Oscypek
29. Pierekaczewnik
30. Podkarpacki miód spadziowy
31. Redykołka 
32. Rogal świętomarciński
33. Ser koryciński swojski
34. Półtorak staropolski tradycyjny
35. Dwójniak staropolski tradycyjny
36. Trójniak staropolski tradycyjny
37. Czwórniak staropolski tradycyjny
38. Suska sechlońska
39. Śliwka szydłowska
40. Truskawka kaszubska/Kaszëbskô malëna
41. Wielkopolski ser smażony
42. Wiśnia nadwiślanka

 

piorin.gov.pl/AO/fot. wikipedia