Talk icon

Informacje

21-04-2022

Autor: Karol Pepliński

KRUS: Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

KRUS

KRUS w okresie letnich wakacji organizuje 21- dniowe, bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników urodzonych pomiędzy 2007 – 2015 r.

Przynajmniej jeden z rodziców takiego dziecka musi być ubezpieczony w KRUS-ie. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

KRUS organizuje turnusy

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne  (Dz.U. z 2013 r. poz. 860).

Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony:

- formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka 

- formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą 

- oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka  w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS w oraz w drodze powrotnej

Niezbędne druki

Druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl).

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę).

Centra Rehabilitacji Rolników zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

krus rehabilitacja

Lista turnusów

W 2022 roku Kasa zorganizuje:

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w:

Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu - Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 26.06-16.07.2022 r.
  • 17.07-06.08.2022 r.

Centrum Rehabilitacji Rolników w Jedlcu, dwa turnusy w terminach: 

  • 11.07-31.07.2022 r., 
  • 01.08-21.08.2022 r.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego zorganizowane 
zostaną w:

Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie, jeden turnus w terminie: 

  • 30.06-20.07.2022 r.,

Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu - Zdroju, dwa turnusy w terminach: 

  • 14.07-03.08.2022 r., 
  • 04.08-24.08.2022 r., 

Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu, jeden turnus w terminie:

  • 11.08-31.08.2022 r.

Czytaj też: Rehabilitacja rolnicza organizowana przez KRUS została wstrzymana

krus.gov.pl/fot.pixabay

 

swiatrolnika.info 2023