Talk icon

Informacje

11-07-2022

Autor: Świat Rolnika

KOWR będzie współpracować z Polską Agencją Kosmiczną

KOWR

Dyrektor Generalny KOWR dr inż. Waldemar Humięcki i Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej prof. Grzegorz Wrochna zawarli porozumienie o współpracy.

Porozumienie zawarto 8 lipca 2022 r. Projekt odpowiada na zmiany klimatu dotykające obszaru Polski oraz wykorzystuje możliwości tworzone przez dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny na świecie. Metody zdalnego monitorowania oraz analizy danych przestrzennych umożliwiają śledzenie przebiegu procesu wzrostu roślin i prognozowanie plonów najważniejszych roślin uprawnych.

KOWR zawarło porozumienie z POLSĄ 

Celem współpracy pomiędzy KOWR i POLSĄ jest współdziałanie przy wykorzystaniu danych satelitarnych (m.in. wysokorozdzielczych zobrazowań optycznych i radarowych) oraz powstałych w wyniku ich przetworzenia produktów i usług specjalistycznych. Zawarte porozumienie pozwoli na intensyfikację wymiany informacji i danych m.in. w kontekście realizacji przez KOWR projektu „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR)”.

Projekt S2MUR polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych. Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. 

Oczekiwane korzyści z wdrożenia projektu:

– wspomaganie decyzji rolników w czasie typowego okresu wegetacyjnego, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych (np. susze),

– dostarczenie informacji o przewidywanych plonach i produkcji rolnej w całym kraju,

– wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju,

– zmniejszenie kosztów bezpośrednich związanych z zaangażowaniem pracowników w pracach komisji do spraw szacowania suszy rolniczej i innych szkód w rolnictwie,

– ujednolicenie metodyki szacowania strat i zwiększenie jej dokładności,

– przyspieszenie rozpatrywania wniosków.

KOWR

Czytaj też: Nowy Dyrektor KOWR powołany przez Prezesa Rady Ministrów

kowr.gov.pl/fot. KOWR/fot. pixabay

 

 

swiatrolnika.info 2023