Talk icon

Informacje

26-05-2022

Autor: Michał Rybka

Już wkrótce rusza eDWIN – krajowy system informatyczny na rzecz ochrony roślin

eDWIN

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu informuje, że wraz z dniem 3 czerwca rusza eDWIN – platforma mająca na celu ochronę roślin.

 Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu na swojej stronie internetowej zakomunikował, że w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pod nazwą „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”. Prace informatyczne rozpoczęły się już w czerwcu 2019 roku, a w sam projekt było zaangażowanych 19 partnerów z całej Polski. Głównym celem tego projektu jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin – systemu, który w znaczący sposób wpłynie na jakość oraz ilość produkowanej żywności w na terenie całej Polski.

Platforma pomoże rolnikom w prowadzeniu gospodarstw

Twórcy projektu zaznaczają, że platforma doradcza eDWIN została podzielona na cztery usługi elektroniczne. Te usługi to: wirtualne gospodarstwo, udostępnianie danych meteorologicznych, śledzenie pochodzenia produktów oraz raportowanie zagrożeń.

„Wirtualne gospodarstwo” to narzędzie przeznaczone do pomocy przy zarządzaniu gospodarstwem. Usługa ta ma za zadanie pozyskiwanie, gromadzenie i udostępnianie informacji o wystąpieniu na danym obszarze agrofagów. Rolnicy będą mogli katalogować swoją pracę, układać plany ochrony roślin oraz otrzymywać powiadomienia, dotyczące ewentualnych zagrożeń na polu.

Druga usługa o nazwie „udostępnianie danych meteorologicznych” ma za zadanie zbierać teraźniejsze oraz przeszłe dane meteorologiczne pochodzące z sieci stacji agrometeorologicznych. To pozwoli określić ilość i intensywność cyklicznie powtarzających się zdarzeń pogodowych mających miejsce nad polami danego rolnika. Sprawdź również co ma do zaoferowania rolnikom program GateKeeper.

eDWIN

Dwie pozostałe usługi eDWIN udostępni w sierpniu 

Twórcy platformy zaznaczają, że dwie pozostałe usługi tj. „śledzenie pochodzenia produktów” oraz „raportowanie zagrożeń” będą dostępne dla użytkowników w sierpniu br. Jednak już teraz możemy przybliżyć funkcję tychże usług.

„Śledzenie pochodzenia produktów” pozwoli producentom na wprowadzenie do rejestru danych o pochodzeniu danego produktu. Pozwoli na sprawdzenie np. jakie środki ochrony roślin były stosowane podczas uprawy.  Tą usługą powinni być zainteresowani ci, którzy cenią sobie zdrową żywność, pochodzącą z pewnych źródeł.

Ostatnia usługa to „raportowanie zagrożeń”. W zamyśle przeznaczona będzie głównie dla samorządów oraz instytucji publicznych, które są odpowiedzialne za nadzór lub realizację ochrony roślin oraz instytucji naukowych. Za jej pośrednictwem organy będą mogły generować raporty z systemu monitoringu zagrożeń chorobami i szkodnikami w rolnictwie czy ogrodnictwie.

Czytaj też: Elvio – program do zarządzania produkcją i grupami producentów rolnych

źródła:wir.org.pl/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023