O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

25-04-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Prawo do emerytury rolniczej według nowych zasad – ważne zmiany na horyzoncie

Emerytury rolnicze

Polski Ład to duże zmiany w prawie, które obejmują wszystkich obywateli. Nie ominą też rolników. Już wkrótce emerytury rolnicze będą przyznawane „po nowemu”.

Co to oznacza? Czego dokładnie będą dotyczyć zmiany? Czy będą pozytywne? Kiedy wejdą w życie? Sprawdź odpowiedzi na te pytania! Do tej pory uzyskanie tzw. części uzupełniającej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy wymagało zaprzestania działalności rolniczej. W praktyce oznaczało to, że rolnik musiał sprzedać lub oddać w dzierżawę swoją ziemię, aby otrzymać pełne świadczenie.

Emerytury rolnicze – komu przysługują?

Praca rolnika jest bardzo  potrzebna. Nie jest to jednak łatwy kawałek chleba, dlatego po wielu latach spędzonych w polu rolnikom, podobnie jak pracownikom innych branż, należy się zasłużony odpoczynek. Emerytury rolnicze przysługują ubezpieczonym na podobnych zasadach co osobom zatrudnionym na etacie. Wymagają opłacania składek emerytalno-rentowych przez co najmniej 25 lat oraz osiągnięcia wieku emerytalnego, który od 2017 roku wynosi 60 lat dla kobiety i 65 lat dla mężczyzny. Obecnie, by uzyskać pełne świadczenie, trzeba również spełnić dodatkowy wymóg, ale wkrótce ma on być zlikwidowany.

Prawo do emerytury rolniczej według nowych zasad – ważne zmiany na horyzoncie!

Do tej pory uzyskanie tzw. części uzupełniającej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy wymagało zaprzestania działalności rolniczej. W praktyce oznaczało to, że rolnik musiał sprzedać lub oddać w dzierżawę swoją ziemię, aby otrzymać pełne świadczenie. Dla wielu osób była to kwestia problematyczna. W projekcie nowych przepisów ujęte jest jednak dopuszczenie przejścia na emeryturę bez zaprzestania pracy czy przekazywania gospodarstwa. Dzięki temu rolnicy uzyskają podobne prawa co inni emeryci, którzy mogą pracować mimo pobierania świadczeń.

Na zmiany w tym zakresie czeka wiele osób związanych z działalnością rolniczą. Ułatwi to bowiem decyzję o przejściu na emeryturę. To jedno z głównych założeń „Polskiego Ładu dla polskiej wsi”. Rolnicy mogą jednak również najprawdopodobniej liczyć na inne korzystne zmiany. W planach jest wprowadzenie dodatku dla osób opłacających podwójną składkę KRUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych. Obecnie takie osoby podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej nie otrzymują żadnej rekompensaty. Zgodnie z planami rządowymi ma się to zmienić. Ponadto w projekcie nowej ustawy znalazły się inne korzystne zapisy – m.in. ułatwienie w uzyskaniu świadczeń związanych z niepełnosprawnością dla rolników o długim stażu ubezpieczeniowym. W planach jest także wyeliminowanie problemów wynikających ze zbiegu prawa do świadczeń emerytalnych z ZUS-u i KRUS-u dla osób urodzonych po 31. grudnia 1948 r.

Emerytury rolnicze

Polski Ład a KRUS – czy planowane zmiany są korzystne?

Zmiany w emeryturach dla rolników dotyczące możliwości otrzymywania pełnych świadczeń mimo kontynuowania działalności zawodowej należą do najbardziej oczekiwanych przez tę grupę zawodową. Są zgodne z najważniejszymi postulatami NSZZ RI ,,Solidarność”. Inne zapisy zawarte w projekcie nowej ustawy również oznaczają zmiany raczej na lepsze. Dlatego wielu właścicieli gospodarstw cieszy się na nowe przepisy. Z całą pewnością można je uznać za korzystne. Trzeba jednak pamiętać, że cały czas trwają prace nad tym aktem prawnym, a jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany.

Inne rozwiązania wprowadzone przez Polski Ład – jak np. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł – również są korzystne dla rolników. KRUS przekonuje, że zmiany wprowadzone przez rząd są korzystne aż dla 98% emerytowanych rolników. Według wyliczeń stracić mogą tylko ci, którzy otrzymują świadczenia w kwocie pomiędzy 4920 zł a 12 800 zł miesięcznie, co stanowi 0,1% wszystkich uprawnionych.

Kiedy emerytury rolnicze na nowych zasadach?

Większość zmian związanych z Polskim Ładem weszła już w życie, ale nad niektórymi wciąż trwają prace. Dotyczy to m.in. kwestii związanych z emeryturami rolniczymi. W Sejmie został już złożony projekt, co oznacza, że jego uchwalenie jest stosunkowo blisko. Minister rolnictwa przewiduje, że emerytury rolnicze mogą funkcjonować według nowych zasad już od lipca 2022 roku. Wymagane jest jednak nie tylko zakończenie prac nad ustawą i jej przegłosowanie, ale również przebudowanie systemu informatycznego KRUS-u. Zarówno resortowi, jak i związkowcom oraz samym rolnikom zależy na tym, by zmiany weszły w życie jak najszybciej. Pozostaje mieć nadzieję, że przewidywania ministra się sprawdzą!

Chroń swoje gospodarstwo – ubezpieczenia rolnicze

Osoby prowadzące gospodarstwo mają obowiązek ubezpieczenia – m.in. OC rolnicze. Ubezpieczenia rolnicze to znacznie większa  grupa produktów. Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa, warto samodzielnie dbać o bezpieczeństwo swojego gospodarstwa. Jest to możliwe np. dzięki rozszerzeniu OC oraz dokupieniu dodatkowych polis, wśród których znajdują się m.in.:

– ubezpieczenie maszyn rolniczych;
– ubezpieczenie budynków rolnych;
– ubezpieczenie upraw.

Tego typu zabezpieczenia pozwalają znacznie zmniejszyć ryzyko i stres związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Uszkodzenie majątku, awaria sprzętu czy zła pogoda nie będą Ci już spędzać snu z powiek, a gdy poczujesz się gotowy, spokojnie przejdziesz na zasłużoną emeryturę.

Czytaj też:Emerytura rolnicza do zmiany? Sprawdź co szykuje rząd

fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023