PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / Emerytura rolnicza do zmiany? Sprawdź co szykuje rząd

Emerytura rolnicza do zmiany? Sprawdź co szykuje rząd

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-04-19 17:30:00
Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza bez zaprzestania działalności rolniczej? Taki projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości – zakłada projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Projektem tym zajmie się w środę rząd.

Emerytura rolnicza bez zaprzestania działalności rolniczej

Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to jego emerytura rolnicza ulega częściowemu zawieszeniu. Proponowana zmiana zakłada, że emeryt nie zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, będzie zobowiązany do dalszego opłacania składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. . Jak podkreślają autorzy projektu, jest on "realizacją postulatów rolników i organizacji rolniczych".

,,Projektowana nowelizacja reguluje kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS). Dzięki zmianom w tym zakresie rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej, bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku podjęcia dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej” – napisano w uzasadnieniu.

Nowe przepisy dopuszczają dalsze ubezpieczenie w KRUS, w przypadku podjęcia działalności pozarolniczej, jeżeli rolnik lub domownik był wcześniej ubezpieczony w Kasie przez co najmniej 3 lata i m.in. złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej i jednocześnie nadal będzie prowadził działalność rolniczą.

Dalej ubezpieczeniu w KRUS będą podlegały osoby, które pobierały świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy. Jak również osoby otrzymujące stypendium w okresie odbywania szkolenia czy w okresie odbywania studiów podyplomowych, czy pełnienia czynnej służby wojskowej.

emerytura rolnicza

Służba w wojsku a emerytura rolnicza

Projekt wprowadza możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych realizowanego przez ZUS.

Projektowane przepisy wprowadzają dla emerytów rolniczych możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach KRUS, a dla opiekunów osób niepełnosprawnych możliwość kierowania na turnusy regeneracyjne. KRUS planuje w 2022 r. skierować na taką rehabilitację ok. 600 rolników – seniorów.

Ponadto nowelizacja przewiduje upoważnienie prezesa KRUS do przyznawania dodatku dla osób, które skończyły 100 lat.  Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Czytaj też: Emerytury rolnicze do zmiany. Kowalczyk: Projekt ustawy do końca marca

PAP/fot.pixabay

 


Protest rolników w Holandii. Blokują drogi ciągnikami

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-27 15:00:00

Sasin chce rozliczyć Gazprom. Chodzi o duże dostawy

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-27 12:47:00

Sasin: Na nasze potrzeby żywności w Polsce wystarczy

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-27 08:13:00

BULT SMOGOWICZE