Talk icon

Informacje

18-08-2022

Autor: Emilia Gromczak

Emerytury rolnicze na nowo. Sprawdź najważniejsze zmiany

emerytury rolnicze na nowo

Emerytury rolnicze na nowo to szereg zmian, które weszły w życie 15 czerwca br. Sprawdź najważniejsze z nich. 

2 czerwca odbyła się konferencja Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezes KRUS Aleksandry Hadzik dotycząca zmian w emeryturach rolniczych. Przedstawiono najważniejsze zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, które weszły w życie 15 czerwca br.

Emerytury rolnicze na nowo

Na konferencji, kóra odbyła się 2 czerwca, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezes KRUS Aleksandra Hadzik przedstawili zmiany dotyczące emerytur rolniczych. Emerytury rolnicze na nowo to szereg zmian, które weszły w życie 15 czerwca br. Przede wszystkim prawo do wypłaty emerytury rolniczej w pełnej wysokości jest teraz bez konieczności zbywania gospodarstwa rolnego, prawo do renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy jest również dla osób całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, które posiadają co najmniej  25 lat ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Dodatkowo dolicza się okresy odbywania służby wojskowej przed dniem 1 stycznia 1999 r. do wysokości emerytury rolniczej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które nie mają ustalonego prawa do emerytury z ZUS. Skrócono również okres umowy dzierżawy przy wypłacie okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy – możliwość jej zawarcia na okres, na jaki zostało przyznane prawo do renty.

emerytury rolnicze na nowo zmiany

Rehabilitacje i turnusy regeneracyjne

Emerytury rolnicze na nowo to również w świetle nowych przepisów rozszerzenie katalogu osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników o osoby objęte ubezpieczeniem społecznym w ZUS m.in. z tytułu pobierania świadczenia integracyjnego lub pobierania stypendium czy pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy lub odbywania służby zastępczej, rehabilitacja w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS od przyszłego roku także dla rolników – emerytów, a także turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

W kwietniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rząd chce, aby rolnicy będący na emeryturze nie musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. 

Przeczytaj też: Emerytury rolnicze bardziej ludzkie. Fundamentalna zmiana

krus.gov.pl/gov.pl/fot.pixabay.com

swiatrolnika.info 2022