Talk icon

Informacje

23-04-2022

Autor: Karol Pepliński

Eksport wołowiny zanotował spadek, ale przychody wzrosły

Eksport wołowiny

Pomimo wzrostowej tendencji w eksporcie rolno-spożywczym z Polski, eksport wołowiny w 2021 roku zanotował spadek. Wzrosły jednak przychody z tego eksportu.

Mimo to, dobre wyniki eksportu były efektem utrzymującego się popytu na polskie produkty, które pomimo rosnących cen w drugiej połowie roku charakteryzowały się konkurencyjnością na rynkach międzynarodowych. Sprzedaż zagraniczną polskich produktów wspierał korzystny dla krajowych przedsiębiorców kurs złotego względem euro oraz dywersyfikacja rynków zbytu.

Eksport wołowiny w 2021 roku

W 2021 r. z eksport wołowiny wyniósł 372 tys. ton mięsa, czyli o 2% mniej niż rok wcześniej. Produkty wołowe sprzedawano głównie na rynku krajów Unii Europejskiej (85%), a przychody uzyskane z eksportu tego asortymentu wzrosły o 14%, do 1,6 mld EUR.

eksport wołowiny

Unijnymi odbiorcami mięsa wołowego z Polski były m.in.: Włochy (74 tys. ton – 20%), Niemcy (69 tys. ton – 19%), Niderlandy (33 tys. ton – 9%), Hiszpania i Francja (po 24 tys. ton – po 6%), a spoza UE – głównie Wielka Brytania (19 tys. ton – 5%), Izrael (13 tys. ton – 3%) i Japonia (9 tys. ton – 3%).

 

Wyszczególnienie

2020

2021

 

zmiana

 

udział

 

udział

 

   

 

   

 

2021/2020

 

w 2020

 

w 2021

 

     

 

 

 

 

 

tony

tony

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

380 636

371 612

 

-2%

 

100%

 

100%

 

UE-27

330 006

316 588

 

-4%

 

87%

 

85%

 

Kraje pozaunijne, w tym:

50 631

55 025

 

9%

 

13%

 

15%

 

Kraje pozaunijne (bez WNP)

49 280

53 856

 

9%

 

13%

 

14%

 

Kraje WNP

1 351

1 169

 

-13%

 

0,4%

 

0,3%

 

Włochy

79 883

73 933

-7%

21%

20%

 

Niemcy

70 314

69 130

-2%

18%

19%

 

Niderlandy

41 569

32 852

-21%

11%

9%

 

Hiszpania

26 354

23 893

-9%

7%

6%

 

Francja

22 339

23 590

6%

6%

6%

 

Wielka Brytania

18 630

18 834

1%

5%

5%

 

Izrael

12 940

12 538

-3%

3%

3%

 

Czechy

9 150

11 713

28%

2%

3%

 

Grecja

13 027

10 394

-20%

3%

3%

 

Austria

10 108

9 560

-5%

3%

3%

 

Japonia

3 363

9 301

177%

1%

3%

 

Szwecja

8 007

8 922

11%

2%

2%

 

Dania

7 382

6 944

-6%

2%

2%

 

Portugalia

6 127

5 639

-8%

2%

2%

 

Litwa

3 774

5 591

48%

1%

2%

 

Belgia

3 939

5 309

35%

1%

1%

 

Chorwacja

4 459

5 134

15%

1%

1%

 

Słowacja

4 295

4 806

12%

1%

1%

 

Hongkong

4 317

3 814

-12%

1%

1%

 

Rumunia

3 904

3 525

-10%

1%

1%

 

Bułgaria

3 409

3 504

3%

1%

1%

 

Słowenia

4 230

3 247

-23%

1%

1%

 

Macedonia Północna

2 185

2 679

23%

1%

1%

 

Węgry

3 159

2 658

-16%

1%

1%

 

Irlandia

1 143

2 537

122%

0,3%

1%

 

Bośnia i Hercegowina

2 266

2 227

-2%

1%

1%

Czytaj też: KOWR: Eksport żywności z Polski znów idzie na rekord. Nawet mimo pandemii

kowr.gov.pl/fot.pixabay

 

swiatrolnika.info 2023