O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Informacje

06-02-2022

Autor: Monika Faber

Drutowce – niebezpieczne szkodniki atakujące uprawy buraka

Drutowce

Drutowce inaczej zwane larwami sprężykowatymi to szkodniki szczególnie groźne dla roślin uprawnych m.in. buraka, ponieważ żywią się bulwami i korzeniami warzyw.

Larwy rozwijają się w glebie, ściółce leśnej, a także martwej materii roślinnej. Często są wszystkożerne, a niekiedy też są roślinożercami, które odżywiają się korzeniami i nasionami traw, a także bulwami i korzeniami warzyw. Szkodliwość larw polega przede wszystkim na podgryzaniu korzeni. Najgroźniejsze są najstarsze stadia larwalne drutowców. Z tego względu przed wysianiem nasion warto monitorować ziemię i przeprowadzić się obserwacje na obecność larw drutowców. 

Drutowce – jak się przed nimi chronić?

Z racji tego, iż drutowce są niebezpieczne, warto wcześniej, przed wysiewem obserwować ich liczebność. Przed wysiewem nasion warto sprawdzać liczbę larw na polach w pobliżu zadrzewień i krzewów oraz po łąkach i ugorach.

Monitorowanie gleby warto wykonać jesienią lub wiosną następnego roku. W tym celu należy wykonać analizy prób zrobić doły o wymiarach 25 cm x 25 cm i głębokości 30 cm. Na 1 ha należy zrobić 32 doły w różnych losowo wybranych punktach pola i z nich, analizując ziemię obliczyć liczbę drutowców na 1 m².
Temperatura gleby, przy której drutowce są aktywne, wynosi ok. 7-8 ºC, więc odkrywki nie należy wykonywać zbyt późno jesienią ani zbyt wcześnie wiosną.

Do odłowów dorosłych chrząszczy można wykorzystać pułapki feromonowe jak np. YATLORf, produkcji węgierskiej. Pozwalają one dość precyzyjnie określić liczebność populacji chrząszczy na danym terenie. Drutowce na polach można monitorować łatwo i efektywnie, przy użyciu pułapek przynętowych (pokarmowych), np. poprzez wkopanie pod powierzchnię gleby połowy ziemniaka, pomijając analizy glebowe.

Pułapki pokarmowe typu „zamkniętego” składają się z plastikowych pojemników, które posiadają liczne otwory i są nakryte pokrywką. Wypełnia się je przynętą np. w postaci podkiełkowanego ziarna pszenicy lub jęczmienia, które umieszcza się na materiale chłonącym wodę – wermikulicie. Na 1 ha umieszcza się po 10 pułapek na głębokości 10 cm i przykrywa je luźną glebą. Najbardziej optymalny czas do sprawdzenia liczby larw to 7 dni. Po tym czasie ocenia się liczebność wszystkich drutowców w glebie, znajdujących się przy ściankach i w promieniu 5 cm od pułapki. Stwierdzona liczebność larw jest przesłanką do zwalczania drutowców w nowym sezonie wegetacyjnym.

Zwalczanie larw drutowców

Na drutowce najbardziej drutowcenarażone są buraki. Z tego względu, to właśnie na polach, na których planujemy uprawiać buraki, powinno przeprowadzić się obserwacje na obecność larw drutowców. Lustracje przeprowadza się kiedy istnieje jeszcze możliwość zastosowania agrotechnicznych lub chemicznych metod zwalczania. Aktualnie dla upraw buraków w Polsce próg zagrożenia, tj. najniższa liczba larw przypadająca na 1 m² gleby, grożąca przy dalszym wzroście stratami plonu, wynosi 11 larw.

Ocenę szkodliwości larw drutowców na burakach należy przeprowadzać po zbiorze (faza rozwojowa BBCH 39-49). W zależności od powierzchni plantacji, liczba analizowanych korzeni buraka cukrowego wynosi od 100 do 150, pobranych w różnych punktach plantacji, po 25 korzeni w każdym. Na plantacjach, które wynoszą powyżej 2 ha, należy zwiększyć liczbę punktów o 1 na każdy następny hektar.

Czytaj też: Czarna nóżka – bakteria atakująca uprawy ziemniaków

cdr.gov.pl/fot wikimedia Katja Schulz, Basilicofresco 

swiatrolnika.info 2023