Talk icon

Informacje

26-07-2022

Autor: Mateusz Chrząszcz

Copa–Cogeca: Zbiory zbóż w Europie skurczą się w 2022 roku

Zbiory zbóż

Zdaniem ekspertów z Copa–Cogeca zbiory zbóż w Europie skurczą się w 2022 roku do 277 mln ton, czyli o 4,4 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Zbiory będą mniejsze o wieloletniej średniej o 3,8 proc. Powierzchnia uprawy pszenicy zwyczajnej w UE-27 jest w miarę stabilna. Zdaniem ekspertów Eksperci z grup roboczych „Zboża” oraz „Rośliny oleiste” areał uprawianej pszenicy w krajach Unii Europejskiej utrzymał się prawie na stabilnym poziomie 21,7 mln ha.

Rynek zbóż w Unii Europejskiej w obliczu wojny

W całej Unii Europejskiej pszenice zasiano na powierzchni 21,7 mln hektarów. Jednakże Copa–Cogeca spodziewa się spadku plonów ze 129,2 mln t. rok temu do 123,4 mln ton w tym roku. Zdaniem ekspertów spadków produkcji oczekuje się w przypadku innych zbóż. Duży spadek będzie dotyczył pszenicy durum, której będzie mniej o 14,6% w porównaniu do 2021 roku. Jednakże, zbiory zbóż nie napawają niepokojem.

„Na produkcję pszenicy zwyczajnej na pewno wpłyną ekstremalne zjawiska pogodowe występujące w wielu regionach, np. wysokie temperatury, brak deszczu lub grad. Spodziewamy się średniego spadku plonów o 5%. Ze względu na ryzyko wystąpienia niedoboru żywności w wielu krajach importujących surowce z Ukrainy i inflację cen żywności, bardzo ważne jest, by Komisja Europejska podeszła to tego problemu na poważnie i z wyprzedzeniem zareagowała na nasze potrzeby. W pewnych regionach niepokoją nas opóźnienia w zakupie nowych nawozów. Trzeba zwiększyć przejrzystość i konkurencyjność na unijnym rynku nawozów. Niepokoją nas również logistyczne wąskie gardła wpływające na eksport ziarna z Ukrainy i powiązane z nimi ryzyko wystąpienia zakłóceń na rynku. W końcu rolnicy potrzebują pewności prawa, gdyż w ciągu kilku tygodni będą musieli podjąć decyzje dotyczące płodozmianu. Komisja musi jak najszybciej zadecydować jakie środki elastyczności będą obowiązywać w WPR w 2023 r. przed jesiennymi zasiewami” – powiedział Jean-François Isambert, przewodniczący grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca.

Zbiory zbóż

Zbiory zbóż, a rośliny oleiste

Zbiory zbóż są w gorszej sytuacji niż rośliny oleiste.  Eksperci z Copa–Cogeca spodziewają się, że produkcja wzrośnie o 8,5% w stosunku do ubiegłorocznego poziomu do 32,1 mln ton,  powyżej długoterminowej średniej wynoszącej 29,8 mln ton. Wzrost produkcji nasion oleistych w UE-27 wynika ze wzrostu areału o 1 mln hektarów w porównaniu z poprzednim sezonem oraz stabilnych plonów dzięki dobrej pogodzie.

„Oprócz Półwyspu Iberyjskiego i kilku regionów Europy Środkowej, warunki podczas siewu upraw ozimych, w tym rzepaku oleistego, były dobre. Powierzchnia upraw słonecznika i roślin wysokobiałkowych zasianych na wiosnę po inwazji na Ukrainę zwiększyła się odpowiednio o 9,3% i 6%. Prognozy te nie powinny jednak sprawić, że zapomnimy o coraz większych trudnościach związanych z produkcją. Ochrona upraw przed chorobami i szkodnikami staje się coraz bardziej skomplikowana, gdyż skuteczne środki ochronne już nie są dostępne. Trzeba pilnie udostępnić odmiany lepiej dostosowane do zmiany klimatu i bardziej odporne na choroby i szkodniki, a także skuteczne alternatywne metody ochrony” – stwierdził Perdo Gallardo, przewodniczący grupy roboczej „Rośliny oleiste i białkowe”.

Czytaj również: Unijny eksport zbóż w sezonie 2021/22 zanotował spory wzrost

KRIR/fot.pixabay

swiatrolnika.info 2023