Talk icon

Informacje

24-02-2023

Autor: Świat Rolnika

Ceny trzody chlewnej wciąż rosną. Czy jest szansa na podtrzymanie trendu?

Ceny trzody chlewnej

Według obserwatorów rynku ceny trzody chlewnej są obecnie na poziomie, na którym istnieje bardzo silny opór przed dalszymi podwyżkami.

Ich zdaniem dalsze wzrosty notowań mogą doprowadzić do anulowania wcześniejszych zamówień. Jednak według informacji stowarzyszenia hodowców trzody chlewnej ISN eny sprzedaży wieprzowiny w handlu wewnątrzeuropejskim mogą wzrosnąć.

Jak kształtują się ceny trzody chlewnej w Europie?

Kurczące się pogłowie trzody chlewnej charakteryzuje sytuację rynkową w Europie. 

“Notowania świń gotowych do uboju ostatnio znacznie wzrosły i niemal wszędzie osiągają rekordowe wartości – informuje stowarzyszenie hodowców trzody chlewnej ISN. 

Świnie gotowe do uboju są dostępne w Europie tylko w niewielkich ilościach i jest na nie popyt.

Według informacji ISN ceny sprzedaży wieprzowiny w handlu wewnątrzeuropejskim mogą wzrosnąć. Nie dotyczy to jednak handlu w krajach trzecich. Stanowi to duże wyzwanie dla europejskich firm zorientowanych na eksport. Jednak w Holandii notowania świń Vion ponownie wzrosły w tym tygodniu o 6 eurocentów do poziomu  2,33 euro. Skok nie jest tak duży, jak w dwóch poprzednich tygodniach, ale trend wzrostowy był kontynuowany.

Według holenderskich i niemieckich obserwatorów rynku ceny trzody chlewnej są obecnie na poziomie, na którym istnieje bardzo silny opór przed dalszymi podwyżkami, ponieważ wielu rzeźników najwyraźniej obawia się, że może to doprowadzić do anulowania zamówień. Ponadto sprzedaż mięsa poza Europą staje się coraz trudniejsza, ponieważ poziom cen w Europie jest znacznie wyższy niż w pozostałych częściach świata.

Na aukcji internetowej giełdy trzody chlewnej we wtorek tylko 800 świń z łącznej liczby 1440 oferowanych świń zostało sprzedanych po cenie 2,39 euro/kg w przedziale od 2,38 euro do 2,39 euro. Oznacza to, że ceny z poprzedniej aukcji nie uległy zmianie. Co najmniej 640 świń nie zostało sprzedanych, ponieważ nie została osiągnięta wymagana cena minimalna.

Ceny trzody chlewnej

Czy trend wzrostowy zostanie podtrzymany?

W okresie od 23 lutego do 1 marca VEZG notował ceny trzody chlewnej na poziomie 2,28 euro za punkt indeksowy. Ceny nie zmieniły się od poprzedniego notowania – po gwałtownym wzroście trzy tygodnie wcześniej. Rozpiętość cenowa waha się między 2,28 a 2,33 euro za kg i wskazuje na dalszy trend wzrostowy.

Przy 225 300 świniach liczba świń zarejestrowanych do obrotu była o 1% większa niż w poprzednim tygodniu. Średnią masę ubojową określono na 96,7 kg. W porównaniu z poprzednim tygodniem jest to wzrost masy ubojowej o 0,1 kg i nie wskazuje na dalszy spadek podaży żywca.

Zobacz także: Branża mięsna w kryzysie? Choiński: Ostatnie lata były bardzo trudne

fot.Pixabay

swiatrolnika.info 2023