PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / Handel trzodą chlewną w UE utrudniony przez przepisy

Handel trzodą chlewną w UE utrudniony przez przepisy

Autor: Świat Rolnika 2022-06-24 01:00:00
Handel trzodą chlewną

Na handel trzodą chlewną między krajami UE wpłynęła sytuacja sanitarna, trudności logistyczne po konferencji COVID-19, a także zaostrzenie przepisów. 

Dwaj główni eksporterzy żywej trzody chlewnej, Holandia i Dania, eksportują rocznie ponad 23 miliony świń do innych państw członkowskich UE. Oczekuje się, że w najbliższych latach wewnątrzunijny handel żywą trzodą chlewną ulegnie zmniejszeniu, częściowo z powodu niższej produkcji w Holandii i Danii oraz mniejszego popytu w Niemczech. 

Handel trzodą chlewną w krajach Unii Europejskiej 

W 2021 r. ponad 31 mln świń było przedmiotem wymiany handlowej między krajami UE, co oznacza gwałtowny spadek w porównaniu z 2017 r. (-10%). Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Belgii w 2018 r., a następnie w Niemczech w 2020 r., a także problemy logistyczne związane z COVID-19 skomplikowały międzynarodowy handel trzodą chlewną. Historycznie handel ten odbywał się w północnej Europie, zwłaszcza między krajami graniczącymi ze sobą. Holandia, Dania i Niemcy generują 82% przepływów w Europie. Transport na większe odległości jest nadal możliwy, choć utrudniają go przepisy europejskie. Świnie rzeźne są wywożone za wysoką opłatą, aby regulować podaż krajową zgodnie z popytem. Eksport prosiąt związany ze specjalistyczną produkcją spełnia ograniczenia środowiskowe, pozwalając na chów na miejscu.

Dwaj główni eksporterzy żywej trzody chlewnej, Holandia i Dania, eksportują rocznie ponad 23 miliony świń do innych państw członkowskich UE.

W Holandii w latach 2020-2021 eksport spadł o 17,4% z powodu gwałtownego spadku produkcji w tym kraju. Eksport do Niemiec, głównego odbiorcy w Holandii, spadł zarówno w przypadku prosiąt, jak i świń ubitych, o połowę, do poziomu poniżej 650 tys. sztuk, czyli zaledwie jednej czwartej eksportu z 2017 r. Wynika to również z niższych cen wieprzowiny w Niemczech po wybuchu epidemii ASF.

W przypadku Danii głównymi kierunkami są Niemcy i Polska. Eksport duńskich prosiąt do Polski spada od 2018 roku i trend ten rośnie od 2021 roku (-12% w 21/20). Spadek ten tłumaczy się rozprzestrzenianiem się ASF w Polsce i niską opłacalnością obróbki końcowej. Przepływ duńskich prosiąt do Niemiec pozostaje stabilny, ale przewaga pochodzenia krajowego w Niemczech może doprowadzić do spadku.

Handel trzodą chlewną

Spadek eksportu 

Hiszpania importowała 2,5 miliona prosiąt w 2021 roku, w tym 1,9 miliona z Holandii, wspierając niedawny wzrost hodowli krajowej i rekompensując straty prosiąt z gospodarstw dotkniętych wirusem RRS. Aby sprostać zwiększonym krajowym zdolnościom ubojowym, Hiszpania importuje rocznie ponad 600 000 świń rzeźnych.

Jeśli chodzi o Francję, to eksportuje ona głównie świnie poddane ubojowi do Belgii (259 000 świń w 2021 r.) i sporadycznie prowadzi wymianę handlową z Hiszpanią (131 000 świń w 2021 r.).

Oczekuje się, że w najbliższych latach wewnątrzunijny handel trzodą chlewną ulegnie zmniejszeniu, częściowo z powodu niższej produkcji w Holandii i Danii oraz mniejszego popytu w Niemczech. 

Czytaj też: POLPIG i #HodowcyRazem apelują w sprawie eko-schematów

meatinfo.ru/fot. pixabay