PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Trzoda chlewna / Eksport wieprzowiny z Polski ze sporym wzrostem

Eksport wieprzowiny z Polski ze sporym wzrostem

Autor: Świat Rolnika 2022-04-23 12:00:00
eksport wieprzowiny

Eksport wieprzowiny w Polsce W 2021 r. wyniósł 411 tys. ton mięsa. Ten rekordowy wynik był rezultatem utrzymującego się popytu na polskie produkty. 

W 2021 r. nie tylko eksport wołowiny był zaskakująco wysoki. Sprzedaż towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła rekordowy poziom 37,4 mld EUR, o 9% wyższy niż rok wcześniej. Oznacza to, że polskie produkty były niezwykle konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Sprzedaż zagraniczną polskich produktów rolno-spożywczych wspierał również korzystny dla krajowych przedsiębiorców kurs złotego względem euro oraz postępująca dywersyfikacja kierunków eksportu. 

Eksport wieprzowiny w 2021 r. wzrósł o 4 proc. 

Za granicę w 2021 r. sprzedano 411 tys. ton mięsa wieprzowego (jest to o 4% więcej niż przed rokiem). Eksport wieprzowiny pozwolił uzyskać producentom 754 mln EUR (o 3% mniej niż rok wcześniej). Spadek przychodów z eksportu mięsa wieprzowego, przy wzroście wolumenu wynikał z uzyskiwanych niższych cen transakcyjnych od początku 2021 r. w porównaniu z 2020 r.

eksport wieprzowiny

Mięso wieprzowe z Polski eksportowano głównie na Słowację (37 tys. ton – 9% udziału w wolumenie eksportu), do Niemiec (35 tys. ton – 9%), Włoch (30 tys. ton – 7%) oraz Rumunii (28 tys. ton – 7%) i Czech (27 tys. ton – 6%). Odbiorcami spoza UE-27 były m.in.: USA (26 tys. ton – 6%), jak również Wielka Brytania (23 tys. ton – 6%) i Hongkong (20 tys. ton – 5%) i Wietnam (16 tys. ton – 4%).

 

Wyszczególnienie

2020

2021

 

zmiana

 

udział

 

udział

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2020

 

w 2020

 

w 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tony

tony

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

394 171

411 487

 

4%

 

100%

 

100%

 

 

UE-27

261 974

263 015

 

0,4%

 

66%

 

64%

 

 

Kraje pozaunijne, w tym:

132 197

148 472

 

12%

 

34%

 

36%

 

 

Kraje pozaunijne (bez WNP)

117 111

127 787

 

9%

 

30%

 

31%

 

 

Kraje WNP

15 086

20 685

 

37%

 

4%

 

5%

 

 

Słowacja

33 132

37 375

13%

8%

9%

 

Niemcy

41 075

35 298

-14%

10%

9%

 

Włochy

29 345

29 970

2%

7%

7%

 

Rumunia

22 792

27 608

21%

6%

7%

 

Czechy

29 022

26 743

-8%

7%

6%

 

Stany Zjednoczone

20 599

25 528

24%

5%

6%

 

Wielka Brytania

20 598

23 330

13%

5%

6%

Czytaj też: POLPIG: Rynek mięsa wieprzowego stopniowo ulega poprawie

kowr.gov.pl/fot. pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP ma już 100 lat


Autor: Kamila Ciężka

Zmiana regionalizacji w związku z ASF. Sprawdź co się zmienia


Autor: Michał Rybka

USDA: Unijny eksport wieprzowiny będzie największym na świecie


BULT SMOGOWICZE