PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Eksport produktów mlecznych w pierwszym półroczu 2021 roku

Eksport produktów mlecznych w pierwszym półroczu 2021 roku

Autor: Kamila Ciężka 2021-11-06 20:01:09
Eksport produktów mlecznych

W pierwszym półroczu 2021 r. eksport produktów mlecznych przyniósł przychody dla krajowej branży mleczarskiej na poziomie wyższym niż rok wcześniej.

Polskie produkty mleczne znajdują uznanie na rynkach zagranicznych, w efekcie krajowy
przemysł przetwórczy na rynku mleka od akcesji Polski do UE pozostaje eksporterem netto.

Eksport produktów mlecznych z Polski

W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. eksport produktów mlecznych z Polski miał wartość 1,3 mld EUR (6,0 mld zł) i był o 8% większy niż w pierwszym półroczu 2020. Wpływy z eksportu tego asortymentu stanowiły 7% udziału w wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego. Głównym kierunkiem eksportu produktów mlecznych z Polski były kraje UE-27.

W pierwszej połowie 2021 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 64% wobec 62% przed rokiem. Jednocześnie wpływy uzyskane z eksportu do UE-27 wzrosły o 11%, do 845 mln EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy (256 mln EUR – 19% wartości), Czechy (81 mln EUR – 6%), Włochy i Niderlandy (odpowiednio: 71 mln EUR i 63 mln EUR – po około 5%).

Udział sprzedaży artykułów mleczarskich do krajów WNP jest niewielki i w pierwszym półroczu 2021 r. wyniósł 5%. Łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 60 mln EUR, o 19% niższym niż w okresie styczeń–czerwiec 2020 r.

Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych, tak jak rok wcześniej, wyniósł 32%. Wpływy uzyskane z eksportu osiągnęły 417 mln EUR, o 6% więcej niż w pierwszej połowie 2020 r. Największy udział w eksporcie miały Chiny (6% wartości wywozu – 75 mln EUR) i Wielka Brytania (5% – 71 mln EUR), a także Algieria (4% – 58 mln EUR) oraz Arabia Saudyjska (2% – 29 mln EUR).

Najważniejsze kierunki eksportu produktów mlecznych z Polski

Wyszczególnienie

I-VI 2020 (tys. EUR)

I-VI 2021 (tys. EUR)

Zmiana I-VI 2021 / I-VI 2020

Udział w I-VI 2020 r.

Udział w I-VI 2021 r.

Ogółem

1 225 676

1 322 361

8%

100%

100%

UE-27

759 341

845 283

11%

62%

64%

WNP

74 157

60 272

-19%

6%

5%

Pozostałe kraje

392 178

416 806

6%

32%

32%

Pozaunijne kraje

466 335

477 078

2%

38%

36%

Niemcy

221 242

256 131

16%

18%

19%

Czechy

75 762

80 569

6%

6%

6%

Chiny

56 133

75 413

34%

5%

6%

Włochy

54 038

71 230

32%

4%

5%

Wielka Brytania

58 827

70 981

21%

5%

5%

Holandia

61 941

62 703

1%

5%

5%

Algieria

58 431

57 845

-1%

5%

4%

Ukraina

62 099

51 369

-17%

5%

4%

Rumunia

44 654

51 038

14%

4%

4%

Litwa

45 088

46 018

2%

4%

3%

Węgry

45 800

41 779

-9%

4%

3%

Słowacja

40 353

41 576

3%

3%

3%

Francja

30 909

36 742

19%

3%

3%

Arabia Saudyjska

28 879

29 322

2%

2%

2%

Łotwa

18 651

23 431

26%

2%

2%

Hiszpania

26 131

22 252

-15%

2%

2%

Bułgaria

19 601

21 704

11%

2%

2%

Filipiny

14 328

19 648

37%

1%

1%

Dania

15 614

17 144

10%

1%

1%

Belgia

9 294

14 550

57%

1%

1%

Indonezja

7 736

11 883

54%

1%

1%

Grecja

10 062

10 804

7%

1%

1%

Wietnam

18 892

10 427

-45%

2%

1%

Chorwacja

6 914

10 281

49%

1%

1%

Serbia

8 430

9 682

15%

1%

1%

Libia

9 791

9 450

-3%

1%

1%

Izrael

11 331

9 197

-19%

1%

1%

Szwecja

7 584

9 070

20%

1%

1%

Austria

5 704

7 639

34%

0%

1%

Estonia

5 661

6 623

17%

0%

1%

 

Eksport serów i twarogów za granicę

W strukturze asortymentowej eksportu produktów mlecznych od lat dominującą pozycję (34% udział) zajmują sery i twarogi. W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. eksport produktów mlecznych tej grupy towarowej wyniósł 444 mln EUR i był o 9% większy niż w pierwszej połowie 2020 r.

Głównym kierunkiem zbytu serów i twarogów były kraje UE-27, z 65% udziałem w wartości wywozu (290 mln EUR), przede wszystkim Czechy (47 mln EUR – 10% udziału w wartości eksportu tej grupy towarowej) i Niemcy (46 mln EUR – 10% udziału), a także Włochy (40 mln EUR – 9%) oraz Słowacja i Rumunia (odpowiednio 26 mln EUR i 25 mln EUR – po 6%). Oprócz krajów UE sery i twarogi wysyłano m.in.: na Ukrainę (42 mln EUR – 9% udziału), do Wielkiej Brytanii (35 mln EUR – 8%) oraz Arabii Saudyjskiej (19 mln EUR – 4%) i Libii (7,5 mln EUR – 2%).

Agnieszka Maliszewska przewodnicząca Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka w rozmowie z portalem ŚwiatRolnika.info opowiedziała o sytuacji polskich produktów mlecznych na chińskim rynku, jak również o zagrożeniach i wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem. Jej zdaniem rynek chiński będzie naszym kierunkiem eksportu produktów mlecznych przez długie lata.

Najważniejsze kierunki eksportu serów i twarogów z Polski

Wyszczególnienie

I-VI 2020 (tys. EUR)

I-VI 2021 (tys. EUR)

Zmiana I-VI 2021 / I-VI 2020

Udział w I-VI 2020 r.

Udział w I-VI 2021 r.

Ogółem

406 871

444 336

9%

100%

100%

UE-27

255 535

289 715

13%

63%

65%

WNP

46 449

47 787

3%

11%

11%

Pozostałe kraje

104 888

106 834

2%

26%

24%

Pozaunijne kraje

151 337

154 621

2%

37%

35%

Czechy

44 854

46 627

4%

11%

10%

Niemcy

44 934

45 504

1%

11%

10%

Ukraina

40 882

41 778

2%

10%

9%

Włochy

29 411

39 549

34%

7%

9%

Wielka Brytania

26 860

35 016

30%

7%

8%

Słowacja

23 707

25 629

8%

6%

6%

Rumunia

18 822

24 583

31%

5%

6%

Arabia Saudyjska

19 431

19 297

-1%

5%

4%

Litwa

11 536

13 765

19%

3%

3%

Węgry

13 691

13 761

1%

3%

3%

Hiszpania

13 038

9 931

-24%

3%

2%

Belgia

2 517

9 910

294%

1%

2%

Dania

8 396

9 731

16%

2%

2%

Łotwa

6 837

8 637

26%

2%

2%

Bułgaria

7 664

7 886

3%

2%

2%

Niderlandy

8 165

7 738

-5%

2%

2%

Libia

5 847

7 452

27%

1%

2%

Szwecja

4 135

6 310

53%

1%

1%

Panama

3 774

6 010

59%

1%

1%

Izrael

8 128

5 893

-27%

2%

1%

Irak

4 748

4 707

-1%

1%

1%

Francja

3 759

4 449

18%

1%

1%

Egipt

4 708

4 210

-11%

1%

1%

Grecja

3 230

3 658

13%

1%

1%

Stany Zjednoczone

3 672

3 654

-1%

1%

1%

Irlandia

2 885

3 174

10%

1%

1%

Mołdawia

2 319

2 934

27%

1%

1%

Chorwacja

2 314

2 722

18%

1%

1%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

4 033

2 526

-37%

1%

1%

 

Czytaj też: Eksport mięsa i produktów mlecznych wzrósł w Rosji o 27 procent!

KOWR/fot.pixabay