PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Wiadomości / Polityka rolna / KRUS ogłasza ważne zmiany dla ubezpieczonych rolników

KRUS ogłasza ważne zmiany dla ubezpieczonych rolników

Autor: Kamila Ciężka 2022-06-20 18:30:00
krus

KRUS informuje o ważnych zmianach dotyczących podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Zmiany te weszły w życie 15 czerwca 2022 r.

Podstawą prawną zmian, które weszły w życie, są art. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1155), oraz art. 5c ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 933, ze. zm.). Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zachęca do zapoznania się ze zmianami.

KRUS informuje o zmianach

Jak informuje KRUS, zgodnie z art. 5c ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników od 15 czerwca 2022 r. rolnicy i domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (działalność rolnicza prowadzona w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny produkcji rolnej) podlegają nadal temu ubezpieczeniu, pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania następujących aktywności:

  1. pobierania świadczenia integracyjnego lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych , na które zostali skierowani przez powiatowy urząd pracy,

  2. pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych,

  3. pobierania stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych,

  4. pełnienia czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy,

  5. odbywania służby zastępczej.

Rolnicy i domownicy, spełniający omówione wyżej warunki, mogą w każdym czasie odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników, składając w Kasie oświadczenie w tej sprawie. Ubezpieczenie to ustaje jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w Kasie.

krus

Trzeba powiadomić KRUS

Nowe przepisy dają rolnikom i domownikom jednocześnie możliwość „przywrócenia” do ubezpieczenia społecznego rolników, za okresy przypadające przed dniem 15 czerwca 2022 r., za które zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia decyzją Kasy w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z wyżej wymienionych tytułów.

Przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników wymaga złożenia w jednostce organizacyjnej KRUS wniosku w tej sprawie w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie powyższych zmian, tj. od 15 czerwca do 15 grudnia 2022 r.

Fakt podjęcia wyżej wymienionych aktywności należy zgłosić Kasie, gdyż może to mieć wpływ na prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego osoby zainteresowanej, jak i członków jej rodziny zgłoszonych przez nią do tego ubezpieczenia. 

Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników przy jednoczesnym podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

Czytaj też: KRUS: Korzystne zmiany dla emerytów i rencistów weszły w życie

krus.gov.pl/fot.pixabay


KRUS: Ważne zmiany w podatku od świadczeń emerytalno-rentowych

Autor: Świat Rolnika 2022-07-01 19:30:00

Leśnicy przekazali kolejne 16 samochodów terenowych dla Ukrainy

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-30 22:00:00

Protest rolników w Holandii. Policja rozpoczyna poważne śledztwo

Autor: Świat Rolnika 2022-06-30 18:30:00

BULT SMOGOWICZE