Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 06-11-2015 01:00:00

Straszenie mięsem czyli amerykański hamburger tak samo groźny jak papierosy

Straszenie mięsem czyli amerykański hamburger tak samo groźny jak papierosy

Co pewien czas ukazują się w różnych czasopismach naukowych, a także w tygodnikach i dziennikach publikacje przestrzegające przed spożywaniem przetworzonych produktów mięsnych, głównie wędlin oraz mięsa grillowanego, pieczonego i smażonego. Bajki to czy prawda?

Co pewien czas ukazują się w różnych czasopismach naukowych, a także w tygodnikach i dziennikach publikacje przestrzegające przed spożywaniem przetworzonych produktów mięsnych, głównie wędlin oraz mięsa grillowanego, pieczonego i smażonego. Bajki to czy prawda?

W najnowszym numerze amerykańskiego  tygodnika „Time” ukazał się obszerny raport, w którym po raz kolejny przedstawiono wyniki badań WHO (Światowej Organizacji Zdrowia)  potwierdzające występowanie ścisłego związku między  spożywaniem mięsa i występowaniem różnych odmian raka.

Eksperci tej organizacji uznali mięso i jego przetwory za równie groźna dla naszego zdrowia jak papierosy i inne używki wywołujące różne odmiany raka. Spożywanie nie tylko czerwonego mięsa, lecz każdego rodzaju mięsa i jego przetworów zwiększa ryzyko  raka jelita grubego, trzustki, prostaty i piersi. Rakotwórcze związki w przetworach mięsnych powstają w wyniku dodawania do nich różnych konserwantów, a także w procesie wędzenia i obróbki termicznej.

Od wielu już lat poszczególni eksperci "straszą mięsem", zapominając, że zawiera ono cenne białko oraz żelazo, cynk i witaminy B12. Od zarania naszych dziejów jest ono także podstawowym produktem spożywczym i jego konsumpcja na świecie rośnie z roku na rok. Kolejne ostrzeżenia ekspertów WHO z pewnością nie przyczynią się do zahamowania tego trendu. Wskazują oni na fakt, że spożycie tylko 6 plasterków bekonu lub jednego hot-doga czy też 2 plasterków szynki dziennie zwiększa ryzyko wystąpienia raka jelita grubego o 18 proc.

Jednak ryzyko wystąpienia tej strasznej choroby wynosi 5 proc. u każdego człowieka, niezależnie do jego diety. Jest ono tylko nieco niższe u kobiet. Tak więc spożywanie 50 gramów mięsa lub jego przetworów dziennie zwiększa to ryzyko o 18 proc. z tych 5 proc. czyli de facto  ogólne  ryzyko zachorowania na raka jelita grubego zwiększa się w ciągu całego okresu życia człowieka do poziomu 6 procent! Dla lubiących jeść różne gatunki mięsa jest to więc "gra warta świeczki".

Jak gdyby na przekór ostrzeżeniom o szkodliwości mięsa i jego przetworów jego spożycie na świecie szybko wzrasta. W latach 1961-2009 spożycie to zwiększyło się o 79 proc. do poziomu 41,5 kg na jednego mieszkańca świata rocznie. Najszybciej spożycie mięsa i jego przetworów wzrosło w tym okresie w Azji, bo aż o 416 proc., a w Europie o 56 proc, w Ameryce o 43 proc., w Afryce o 32 proc, i najwolniej w Oceanii tylko o 5 proc. Także w obecnej dekadzie naszego stulecia utrzymuje się wzrostowa tendencja spożycia mięsa we wszystkich regionach świata.

Występuje tu generalna tendencja, że im wyższy jest w danym kraju poziom PKB per capita, tym wyższe jest także w nim spożycie mięsa i przetworów mięsnych. Przykładowo w USA wynosi ono 124 kg na jednego mieszkańca tego kraju, w Hiszpanii 103 kg, w Niemczech 89 kg, we Włoszech 91 kg, w Szwecji 80 kg, w Grecji 74 kg, w Polsce 77 kg, w Rosji 63 kg, w Brazylii 85 kg, ale w Indiach tylko 4,6 kg a w Chinach 57 kg. W tym ostatnim kraju spożycia mięsa i jego przetworów wynosiło w 1961 roku tylko 5 kg rocznie na jednego mieszkańca tego najludniejszego kraju świata i wzrosło do końca pierwszej dekady bieżącego stulecia aż 11-krotnie. Od paru lat Chiny importują znaczne ilości mięsa, w tym szczególnie wieprzowiny. W bieżącym roku największym jej dostawcą do Państwa Środka zostały Niemcy.

Od powyższej reguły istnieją jednak wyjątki, szczególnie jeżeli chodzi o spożywanie wieprzowiny, które  jest zabronione w krajach muzułmańskich. Tam o wielkości i tempie wzrostu spożycia innych gatunków mięsa i jego przetworów decydują, obok czynników ekonomicznych, także czynniki kulturowe i religijne.

Rosnący popyt stymuluje wzrost produkcji mięsa pochodzącego obecnie w przeważającej mierze niestety z przemysłowej hodowli. W omawianym okresie światowa produkcja mięsa zwiększyła się 4-krotnie z 70,6 mln ton w 1961 r, do 285 mln ton w 2009 roku. Największy wzrost produkcji miał miejsce w przypadku mięsa drobiowego (rozreklamowanego jako zdrowsze niż inne gatunki mięs, czego nie potwierdzają ani badania WHO ani też innych ekspertów). Produkcja ta zwiększyła się w /w okresie  aż 11 krotnie z poziomu 8891 tys. ton  do 93 819 tys. ton. W tym samym czasie światowa produkcja wieprzowiny wzrosła 4,3 krotnie, mięsa wołowego 2,3 krotnie a mięsa baraniego i koziego 2,2 krotnie.

Według prognoz Banku Światowego popyt na żywność  zwiększy się w 2030 roku  w wyniku zarówno przyrostu naturalnego ludności jak i rosnącej siły nabywczej mieszkańców świata o 50 proc., natomiast popyt na mięso i jego przetwory aż o 85 proc. To dobra wiadomość dla największych na świecie producentów i eksporterów mięsa i przetworów mięsnych, a także dla jego konsumentów. Zapewne tylko bardzo niewielka ich część znacznie ograniczy spożycie produktów mięsnych, a jeszcze mniejsza zdecyduje się przestawić na dietę wegetariańską. W końcu ogromna większość z nas lubi jeść to, co nam najbardziej smakuje, a nie wyłącznie to, co jest niby zdrowe.

Fot. RM


Autor: Sebastian Wroniewski 25-01-2022 13:00:00

W Poznaniu kolejny raz widziano kręcące się po okolicy wilki

Z informacji, które przekazały lokalne media, wilki miały być widziane w ostatnich dniach w okolicach poznańskiego Szczepankowa.

Na miejsce wezwano Straż Miejską, ale gdy mundurowi po kilkudziesięciu minutach pojawili się we wskazanej lokalizacji, wilków nie znaleźli. Od września 2021 roku już trzy razy zgłaszano obecność wilków w Poznaniu. W marcu ubiegłego roku wilk, który grasował po mieście i okolicach został schwytany i przekazany do lokalnego ZOO.

Wilki co jakiś czas pojawiają się w okolicach Poznania

Z ustaleń lokalnych mediów wynika, że odWilki 025 września 2021 roku do straży miejskiej 3 razy zgłaszano obecność wilków w Poznaniu. Ani razu zgłoszenia nie udało się potwierdzić – gdy strażnicy docierali na miejsce, wilki musiały już je opuścić.

W marcu ubiegłego roku wilk, który grasował w Poznaniu i okolicach został schwytany oraz przekazany do miejscowego ZOO. Próby jego odłowienia trwały wiele dni.

"Pojedzie do azylu poznańskiego zoo, gdzie będzie miał najlepszą opiekę. Dobrze, że został schwytany. Za blisko trzymał się domostw i wychodził na ulice. Niechybnie by zginął pod kołami jakiegoś samochodu" – pisał rzecznik w mediach społecznościowych.

Próby jego odłowienia trwały od wielu dni, zwierzę było widywane w Poznaniu i w okolicach miasta.

Przypominamy, że wilki nie mają na celu spotkania z człowiekiem. Są to dzikie zwierzęta i spotkanie z nimi może być niebezpieczne. Najlepiej w takich przypadkach nie denerwować zwierzęcia, nie zbliżać się do niego i powiadomić odpowiednie służby.

Od 1998 roku drapieżniki te są objęte ochroną gatunkową. Nie wolno ich umyślnie zabijać, chwytać, okaleczać, płoszyć czy niepokoić. Złamanie tych zakazów grozi wysoką grzywną, a nawet karą pozbawienia wolności.

Czytaj też: Wilki wchodzą na posesje i zagryzają psy. Mieszkańcy Deszczna się boją

epoznan.pl/fot.Pixabay


Autor: Michał Rybka 25-01-2022 12:30:00

Za nami Projekt FITOEXPORT. Dyskutowano o przyszłości polskiego rolnictwa

Wczoraj w Pułtusku odbyła się konferencja Projekt FITOEXPORT: innowacyjne rozwiązania dla polskiego rolnictwa. Konferencję otworzył Henryk Kowalczyk.

Podczas konferencji instytucje zaangażowane w tenże projekt prezentują w ramach sesji panelowych rozwiązania usprawniające działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). To właśnie wtedy uczestnicy konferencji mają okazję zapoznać się z ciekawymi wynikami badań naukowych oraz wziąć udział w dyskusji, która ma doprowadzić do powstania strategii rozwoju i funkcjonowania Inspekcji.

Projekt FITOEXPORT to szansa dla polskich producentów roślin

Projekt FITOEXPORT stawia sobie za główny cel umożliwienie wejścia polskim produktom roślinnym na nowe rynki zbytu i podnoszenie ich konkurencyjności poprzez skuteczne reagowanie na wymagania importowe nowych odbiorców i usprawnienie kontroli realizowanych przez PIORiN, z zastosowaniem nowoczesnych metod inspekcji, lustracji upraw i badań laboratoryjnych.

Projekt FITOEXPORT, którego dotyczy konferencja, jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań i prac rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG. Jest realizowany przez Konsorcjum pod kierownictwem Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (GIORiN).projekt2

PIORiN dba o eksport polskich produktów rolnych

Wicepremier Henryk Kowalczyk powiedział, otwierając konferencję, że profesjonalizm PIORiN pozwala polskim produktom rolnym wejść na rynki całego świata.

“Jestem pełen podziwu, iż mimo niedoinwestowania Inspekcja osiąga tak dobre efekty w ochronie roślin i poprzez to w zapewnieniu zdrowej żywności docenianej w świecie. PIORiN działa po cichu i spokojnie, ale o efektach jej starań należy mówić głośno” – zaznaczył wicepremier Kowalczyk.

Podziękowania na ręce wicepremiera złożył Główny Inspektor ochrony roślin i nasiennictwa Andrzej Chodkowski. Dodatkowo Główny Inspektor podkreślił, że na przestrzeni ostatnich 20 lat PIORiN dokonała skoku technologicznego, co umożliwia zwiększenie polskiego eksportu w sektorze rolnym.

“Współpraca konsorcjantów w projekcie FITOEXPORT umożliwi dalszy postęp technologiczny. Współpraca da też nowe narzędzia do kontroli i certyfikacji eksportu” – podkreślił Andrzej Chodkowski .

Kierownik projektu, Janina Butrymowicz, przedstawiła założenia projektu FITOEXPORT Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego. Przybliżyła również genezę powstania konsorcjum, która sięga 2017 roku.

Szefowie PIORiN podziękowali wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi za wsparcie okazywane zachodzącym w Inspekcji przemianom i wręczyli mu pamiątkową statuetkę.

Projekt FITOEXPORT jest już na ostatniej prostej. Osoby zaangażowane w projekt muszą jeszcze usystematyzować wypracowane rozwiązania i zaplanować, w jaki sposób Inspekcja w swojej działalności wdroży i wykorzysta opracowane innowacje.

Czytaj także: NFOŚIGW i GIORIN podpisały porozumienie w sprawie ochrony roślin

źródła:gov.pl/ fot.gov.pl


Autor: Polska Agencja Prasowa 25-01-2022 09:00:00

IMGW: Szczegółowa prognoza pogody na 25 i 26 stycznia

Jak informuje IMGW, nad Polskę nasunęła się zatoka niżu znad Morza Barentsa i układ frontów atmosferycznych. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Pozostała część Europy znajdzie się w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Atlantykiem. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się nieznacznie wahać. We wtorek zachmurzenie w całym kraju będzie duże. Z rana pojawi się lokalnie mgła ograniczająca widoczność. Na zachodzi kraju prognozowane słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południu miejscami opady marznącej mżawki powodującej gołoledź

IMGW: Wtorek pochmurny z niewielkimi opadami

Jak prognozuje IMGW, we wtorek zachmurzenie w kraju będzie na ogół duże. Początkowo gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów, lokalnie do 200 metrów. W zachodniej połowie kraju słabe opady deszczu, na pozostałym obszarze słabe opady mżawki lub deszczu i deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południu miejscami opady marznącej mżawki powodującej gołoledź. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na Podkarpaciu i w górach, opady śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o około 7 cm.

Temperatura maksymalna od -3 st. C na Podkarpaciu, około 2 st. C w centrum, do 6 st. C na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich Bieszczad około -6 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem i w górach dość silny i porywisty, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru w Karpatach do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h, miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy według IMGW zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, nad morzem i na zachodzie opady deszczu. Początkowo na Śląsku możliwa słaba, marznąca mżawka. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Karpatach o 8 cm. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, na północnym wschodzie osadzająca szadź. Temperatura minimalna od -7 st. C na Suwalszczyźnie, około -1 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem. Wiatr słaby, jedynie nad morzem umiarkowany, w górach okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 65 km/h. W górach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Przypomnijmy, że według długoterminowej prognozy przygotowanej przez Instytut pogoda w marcu i kwietniu będzie lepsza niż w ostatnich latach.

W środę również będzie pochmurno i deszczowo

W środę zachmurzenie przeważnie dużeIMGW deszcz 2. Początkowo miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Na zachodzie kraju będą przeważały opady deszczu, na pozostałym obszarze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a na krańcach wschodnich i w górach także opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Karpatach o około 5 cm.

Temperatura maksymalna według prognoz IMGW wyniesie od -2 st. C, -1 st. C na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Podlasiu, około 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Pomorzu Zachodnim; w rejonach podgórskich Bieszczad temperatura około -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach i na północy kraju dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. Nad morzem wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 75 km/h. W górach wiatr powodować może lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, początkowo również deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie duże, w drugiej połowie nocy możliwe większe przejaśnienia. Słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna -1 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni i północny. W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr na ogół słaby, z kierunków zachodnich.

Czytaj też: Odśnieżanie jest ważne. Nie odkładaj tego na później

PAP/fot.Pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.