PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Wapnowanie gleby wobec uwalniania azotu

Wapnowanie gleby wobec uwalniania azotu

Autor: Świat Rolnika 2020-02-25 09:48:35
wapnowanie

Wapnowanie gleby jest jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych wykonywanych na polach i ma na celu odkwaszenie gleby oraz poprawę jej właściwości chemicznych, biologicznych oraz jej cech fizycznych.

Wapnowanie gleby, a przyswajanie fosforu

Jednym z podstawowych celów wapnowania jest zwiększenie przyswajalności fosoru, który w glebach o kwaśnym odczynie gromadzi się w formie trudno przyswajalnej dla roślin. Co ważne, fosfor jest jednym z makroelementów mających kluczowy wpływ na zapewnienie roślinom odpowiednich warunków wzrostu. Jest to o tyle istotne, że ponad połowa ziem w naszym kraju charakteryzuje się właśnie kwaśnym lub bardzo kwaśnym odczynem. Wapnowanie, dzięki zwiększeniu poziomu przyswajalności fosforu, ma zatem kluczowy wpływ na jakość i wysokość plonu.

Łąki także potrzebują wapnowania

O ile rośliny trawiaste dobrze radzą sobie na glebach o kwaśnym odczynie, o tyle i tu prowadzenie zabiegów wapnowania odgrywa znaczącą rolę. Nie ma może kapitalnego wpływu na sam plon, ale przyczynia się do zmniejszenia poziomu występowania manganu, glinu i potasu w roślinach, co ma wpływ na samą jakoś produkowanej paszy, a w konsekwencji także poprawę poziomu żywienia zwierząt. Wapnowanie przyczynia się także do ograniczenia dostępności jonów glinu, które destrukcyjnie wpływają na strukturę i kleistość gleby.

Inne korzyści wapnowania

Wapnowanie przyczynia się także do ograniczenia przyswajania przed uprawy jonów kadmu, cynku i niklu, co z kolei uwalnia glebę od tych metali, podnosi jej pH oraz prowadzi do zwiększenia frekwencyjności mikroorganizmów, które powinny znajdować się w ziemi. Wapnowanie ma też kluczowy wpływ na zwiększenie wapnowanie glebywychwytu azotu przez glebę. Wszystkie te elementy przekładają się na zapewnienie możliwości utrzymywania lepszych dla systemów korzeniowych roślin stosunków wodnopowietrznych. Warto nadmienić, że w glebie świeżo zwapnowanej lub o odczynie zasadowym, w trakcie nawożenia naturalnymi nawozami, dochodzi do łatwego uwalniania się amoniaku. Nie należy zatem łączyć zabiegów obornikiem z wapnowaniem, a oba te nawozy powinno się dobrze przemieszać z glebą.

Czytaj także: Czy wapnowanie gleb jest potrzebne?

Wapnowanie, a nawożenie azotem

Ważnym elementem zabiegów agrotechnicznych jest zapewnienie glebie odpowiedniego napowietrzenia. Jego niewystarczający poziom prowadzi do zwiększenia występowania beztlenowych procesów biotycznych. Takie warunki sprzyjają redukcji azotanów do azotu, który w formie gazowej łatwo ulatnia się z gleby. Jest to zjawisko szczególnie niekorzystne dla rolników, którzy unikają stosowania nawozów azotowych na polach. Unikanie denitryfikacji jest ma zatem kluczowy wpływ na utrzymanie odpowiedniego poziomu azotu w glebie. Co ważne utrzymanie właściwego poziomu żyzności gleby jest możliwe tylko przy regularnym wapnowaniu. Nie ma mowy o profilaktyce zanieczyszczenia związkami azotu wód, bez uregulowania odczynu gleb.

Najważniejsze korzyści płynące z wapnowania

Wapnowanie ma więc kluczowy wpływ na poprawę fizycznej struktury gleby i utrzymanie jej gruzdełkowatości. Stymuluje jednak także rozwój procesów biologicznych w niej zachodzących. Odpowiednio przeprowadzone zabiegu wapnowania pomagają też w efektywnym przyswajaniu konkretnych pożądanych składników nawozów, co daje możliwość uprawy roślin szczególnie nietolerancyjnych wobec nadmiernego zakwaszenia. Wapnowanie jest także głównym dostarczycielem najtańszej formy magnezu.


jac/cdr/fot. wikipedia/fot. wewn. pixabay