PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Uprawy / Inne rośliny uprawne / Wapnowanie gleby – jak zrobić to mądrze? Kilka cennych porad

Wapnowanie gleby – jak zrobić to mądrze? Kilka cennych porad

Autor: Alicja Ostrowska 2020-10-18 15:42:43
Wapnowanie gleby

Wapnowanie gleby należy dostosować nie tylko do odczynu pH podłoża i jej przynależności do odpowiedniej kategorii. W przypadku upraw ekologicznych sprawdzić należy, czy wykorzystywany nawóz posiada certyfikat dopuszczający użycie go w konkretnym przypadku. Co więcej dla pewności własnej oraz zabezpieczenia się podczas kontroli, należy zachować certyfikat nawozu.

Wapnowanie gleby – kiedy je zastosować?

Każda gleba charakteryzuje się określonym odczynem właściwym tylko dla siebie. W przypadku sytuacji, w której odczyn przekracza standardowy zakres, wapnowanie gleby staje się zabiegiem zbędnym. Właściwą suplementację wapna określa się, uwzględniając zapotrzebowanie podłoża, na podstawie wyniku dokonanego odczynu oraz przypisania go do danej kategorii agronomicznej.

Wapnowanie gleby, a jej kategoria agronomiczna

Kategorię agronomiczną określa się na podstawie zawartości cząstek gliniastych. Najistotniejszymi z nich, wyróżnianymi przez ekspertów, są: bardzo lekka, lekka, średnia, ciężka i organiczna. Kategoria agronomiczna jest ważnym czynnikiem, aby wapnowanie gleby było przeprowadzone w odpowiednim stężeniu. za tym idzie, im cięższe podłoże, tym wyższa potrzeba wapnowania. Kategorię agronomiczną określa się potocznie jako „ciężkość gleby”. A zatem – im „cięższa” gleba, tym odczyn pH jest wyższy.wapnowanie gleby

Wapnowanie gleby, a rodzaje wapna

W rolnictwie ekologicznym wyróżnia się dwa podstawowe typy wapna, które wykorzystuje się do prowadzenia zabiegów agrotechnicznych. Wapno węglanowe z węglanem wapnia CaCO3, do którego zalicza się również kredę oraz wapno magnezowe, inaczej nazywamy węglanowo-magnezowym lub wapniowo-magnezowym. W skład takiego wapna wchodzą CaCO3 oraz MgCO3. W kwestii obecnych na rynku nawozów należy zwrócić uwagę na zawarte w nich, poza wapnem oraz magnezem, również związki humusowe. W ekologicznych uprawach najczęściej stosuje się nawozy wapniowo-magnezowe i węglanowy odmiany 05 i 04 zawierające odpowiednio 40 i 50% CaO.

Na sklepowych półkach dostępne są także wapno tlenkowe i gaszone, inaczej nazywane hydratem wapnia. Wapno tlenkowe (CaO) uzyskujemy po wyprażeniu węglanu wapnia i uwolnieniu się części dwutlenku węgla. Natomiast wapno hydratyzowane powstaje w drodze połączenia wapna palonego z wodą. Wapnowanie gleby przy użyciu obu tych rodzajów wapna są są niedozwolone w przypadku prowadzenia upraw ekologicznych.

Czytaj także: Piątka dla zwierząt. Libicki po głosowaniach w Senacie: pewna forma współpracy dzisiaj się zakończyła

Wapnowanie gleby, a aktywność chemiczna

Aktywność chemiczna ma istotny wpływ na efektywność prowadzenia zabiegu, jakim jest wapnowanie gleby. Stanowi ona miarę szybkości reakcji nawozu wapniowego z podłożem. Jest ona procentowym stosunkiem do strąconego węglanu wapnia, którego przyjęta wartość odniesienia wynosi 100%. Aktywność tę wyznacza się na podstawie wskazanej średnicy cząstek, powiązanej ze stopniem rozdrobnienia surowca. Jest ona zależna również od wieku geologicznego surowców wapnowanych.

Wapnowanie gleby, a siła zobojętniająca (zasadowość ogólna)

Zasadowość ogólna pozwala określić zdolność jednostki masy skały bądź nawozu do zobojętniania określonej ilości kwasu. Jest ona określana jako procent względem siły zobojętniającej 1g CaO, przyjętej standardowo za 100%. Zgodnie z założeniami procentowa zawartość CaO w nawozie powinna być równa sile zobojętniającej, choć w praktyce wartości te często się nie pokrywają. Jeżeli wapń występuje częściowo w formie soli obojętnych, jego zasadowość ogólna jest mniejsza niż w przypadku CaO. Natomiast obecność magnezu oraz wapnia w nawozie daje wyższy procentowy wynik siły zobojętniającej niż CaO. Chcąc przeprowadzić wapnowanie gleby, należy sugerować się omawianym parametrem.

Źródło: cdr.gov.pl

 

 


Autor: Emilia Gromczak

Starannie dobrane odmiany rzepaku wpływają na sukces upraw


Autor: Emilia Gromczak

Silnie trujący chwast to nie tylko Barszcz Sosnowskiego. Jest ich więcej


Autor: Magdalena Podgórska

Nielegalne środki ochrony roślin to nadal problem


BULT SMOGOWICZE